Rozwój i innowacyjność

 

1

Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. od wielu lat są jednym z ważniejszych pracodawców na Podkarpaciu. Wśród liczącej prawie 700 osób załogi dominują pracownicy z lokalnego rynku pracy, ale zatrudnienie znajdują tutaj również osoby z innych rejonów Polski oraz z zagranicy. Biorąc pod uwagę, że ZM ROPCZYCE S.A. to spółka o globalnym zasięgu prowadzonej działalności gospodarczej w wymagającej branży materiałów ogniotrwałych, wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, ich umiejętności i doświadczenie zawodowe są kluczowymi czynnikami rozwoju przedsiębiorstwa. Spółka utrzymuje bowiem stałe relacje biznesowe z kontrahentami i klientami w ponad 40 krajach świata, niemal na wszystkich kontynentach. Z tego względu Zarząd spółki od wielu lat w swojej polityce zatrudnienia zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo socjalne pracowników oraz na integrację załogi i jej utożsamianie się z miejscem pracy. W tym celu wprowadza i ciągle doskonali odpowiednie systemy motywacyjne. Systemy te, obok aspektów finansowych, uwzględniają również możliwość realizacji indywidualnych ścieżek kariery zawodowej i ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wyjątkowy charakter ropczyckich magnezytów polega na tym, iż jako firma lokalna funkcjonuje na rynku globalnym, konkurując z największymi światowymi koncernami, a jednocześnie utrzymuje charakter firmy rodzinnej z bardzo silnymi relacjami bezpośrednimi. ZM ROPCZYCE S.A. to przyjazne miejsce pracy dla obecnie już kilku pokoleń pracowników. Mając na uwadze niezwykle dynamiczny postęp technologiczny, jaki dokonuje się na świecie, firma planuje koncentrować się na wprowadzaniu na coraz szerszą skalę procesów cyfryzacji i automatyzacji. Dla Zarządu jest to niezwykle istotnym celem zachowania konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku globalnym. W związku z tym aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji na stanowisko związane z technikami obliczeniowymi i analizą informacji. Ponadto na początku przyszłego roku rozpoczęta zostanie rekrutacja w zakresie badań i rozwoju. Warto podkreślić, że ropczycka firma jako jedna z nielicznych nie odnotowuje problemów z pozyskiwaniem nowych pracowników. – Trzeba też pamiętać, że o wszystkim decydują ludzie. W ostatnich kilku latach mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem tzw. luki pokoleniowej. Znaczna część załogi, która przez dziesiątki lat budowała pozycję tego przedsiębiorstwa uzyskała świadczenia emerytalne. Na szczęście udało się nam zastąpić ich młodymi, dobrze przygotowanymi zawodowo pracownikami. Na dzień dzisiejszy nie mamy problemów kadrowych. W ubiegłym roku zatrudniliśmy ponad 100 nowych pracowników. I nadal mamy pewne rezerwy – dodaje Józef Siwiec, Prezes Zarządu ZM ROPCZYCE S.A.

Otrzymany w tym roku tytuł Solidnego Pracodawcy Roku w kategorii ogólnokrajowej jest dla ZM ROPCZYCE S.A potwierdzeniem stosowanej od lat dobrej praktyki w zakresie działań w obszarze zarządzania personelem (HR).

Może Ci się również spodoba