Solidne podstawy sukcesu

3– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy już po raz czwarty otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku, co jest potwierdzeniem dobrze obranego kierunku działań w zakresie polityki personalnej. Jak skomentuje Pan ten fakt?
– Otrzymanie po raz kolejny tytułu to oczywiście źródło wielkiej satysfakcji. Pozytywna ocena przez komisję to również potwierdzenie, iż nasza polityka personalna zmierza we właściwym kierunku. Mamy szacunek dla naszych pracowników, pamiętając, że to właśnie ludzie są najważniejsi w każdej organizacji.
– Jakie wyzwania stoją aktualnie przed pracodawcami, biorąc pod uwagę to, że obecnie rynek pracy należy do pracowników?
– Głównym wyzwaniem jest stworzenie kultury organizacyjnej i strategii personalnej, która pozwoli w wieloletnim horyzoncie na pozyskiwanie wartościowych i lojalnych pracowników. Czwarty tytuł Pracodawcy Roku zdaje się potwierdzać, iż potrafimy skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, a nasza oferta jest atrakcyjna dla pracowników. Pozyskiwanie dobrych pracowników o niezbędnych kompetencjach zaczynamy już na etapie ich kształcenia – współpracujemy z kierunkową szkołą średnią oraz wybranymi uczelniami. Innym ważnym źródłem są staże organizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Regularnie przyjmujemy grupy stażystów, z których wielu otrzymuje propozycję stałego zatrudnienia u nas. W naszej branży i regionie mamy silną markę jako pracodawca, budowaną przez wiele lat. To wszystko ułatwia rekrutację w okresie rynku pracownika.
– Zatem jaka jest recepta na dotarcie do dobrych pracowników i zatrzymanie ich na dłużej?
– Prestiż pracodawcy, jasno sprecyzowana ścieżka awansu i atrakcyjne wynagrodzenia pomagają przyciągnąć najlepszych kandydatów. Tym, co zatrzymuje ich w firmie na dłużej są szacunek dla ich pracy, docenianie osiągnięć, budowanie dobrej atmosfery w zespole oraz wspieranie rozwoju zawodowego. Dlatego już na etapie selekcji kandydatów zwracamy uwagę na kompetencje miękkie, takie jak umiejętność współpracy w zespole czy też gotowość do dzielenia się wiedzą. Szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju kompetencji menadżerskich wśród osób zarządzających zespołami. Nie należy również zapominać, że pracownicy poza swoimi zadaniami w organizacji, pełnią inne ważne role w swojej rodzinie, czy też społeczności. Ułatwianie im godzenia tych ról jest bardzo ważne. Jednym z istotnych działań przez nas realizowanych jest Wolontariat Pracowniczy, w ramach którego nasi pracownicy realizują projekty na rzecz społeczności lokalnej. W tym roku wspierają m.in. schronisko dla zwierząt, szkoły i przedszkola, ośrodek wychowawczy oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych.
– Wdrażana przez Państwa polityka personalna od lat przynosi widoczne efekty. Czy możemy spodziewać się zatem jakichś zmian, nowości, czy raczej ulepszenia tego co już dobrze działa?
– Pozostajemy otwarci na nowe propozycje działań. Z czasem pojawiają się nowe potrzeby, na które staramy się odpowiadać. Ostatnio wdrożyliśmy ruchomy czas pracy, nowy system awansów poziomych, czy też nowe programy rozwojowe. Z pewnością wkrótce pojawią się kolejne pomysły i projekty.


– Praca w Grupie Azoty PUŁAWY daje wymierne korzyści zarówno materialne, jak i zawodowe. Przede wszystkim wiąże się z zatrudnieniem w prestiżowym zakładzie chemicznym o zasięgu ponadeuropejskim. Ponadto zarobki, jak i opieka socjalna stoją na wysokim poziomie. Praca jest stabilna, choć wiąże się z pewnymi realnymi zagrożeniami ze względu na charakter prowadzonej działalności, jednak profesjonalizm pracujących tu osób oraz dobra atmosfera w pracy rekompensują wszelkie niedogodności.
Aparatowy Procesów Chemicznych, staż pracy 20 lat

_____

– Zatrudnienie w Grupie Azoty PUŁAWY oznacza dobrą, stałą pracę z możliwością rozwoju. Ponadto dobre wynagrodzenie i częste premie, a także bardzo korzystny pięciobrygadowy system pracy zmianowej.
Aparatowy Procesów Chemicznych, staż pracy 1,5 roku

_____

– Warto pracować w Grupie Azoty PUŁAWY, ponieważ jest to największe polskie przedsiębiorstwo w branży nawozowo-chemicznej, znane na całym świecie. Jestem dumny, że mogę tu pracować. To ciekawa praca, która daje poczucie bezpieczeństwa dla mnie i dla mojej rodziny.
Aparatowy Procesów Chemicznych, staż pracy 7 lat

Może Ci się również spodoba