Solidny Pracodawca, czyli jaki?

Grupa LUX MED drugi rok z rzędu otrzymała tytuł Solidny Pracodawca Roku. Kapituła konkursowa doceniła firmę m.in. za rzetelne przestrzeganie prawa pracy, terminowość, warunki socjalne, programy HR-owe oraz politykę personalną nastawioną na rozwój pracowników, a także działania prospołeczne. Nagroda cieszy nas tym bardziej, że jesteśmy jednym z największych pracodawców w kraju, zatrudniamy prawie 14 tys. osób – mówi Dorota Sawicz, dyrektor personalny w LUX MED.

1Pracownicy coraz częściej przy wyborze pracodawcy zwracają uwagę na tzw. aspekty pozafinansowe. Poszukują więc w Internecie i wśród znajomych informacji na temat benefitów, szkoleń, panującej w firmie kultury organizacyjnej oraz działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. – Solidnym pracodawcą warto być na co dzień, nie tylko w czasach, w których mówi się o rekordowo niskim bezrobociu. Wysoka kultura pracy i dobra atmosfera sprzyjają współpracy zespołów. To coś, na co organizacja pracuje latami – przekonuje Dorota Sawicz. – Chcemy nie tylko utrzymać wysokie standardy HR, ale też systematycznie rozwijać nasze działania na rzecz pracowników. To część naszej filozofii zarządzania. Rozwój pracowników ma bowiem bezpośrednie przełożenie na sukces biznesowy całej Grupy.
LUX MED działa na polskim rynku już od 25 lat. Zatrudnia ok. 6300 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego. – Jesteśmy liderem polskiego rynku prywatnych usług medycznych, co sprawia, że nasi pracownicy mają możliwość uczestniczenia w wielu wyjątkowych w skali branży projektach i tym samym zdobywania unikatowego doświadczenia – mówi Dorota Sawicz. – Przykładem jest intensywnie rozwijany w LUX MED model skoordynowanej opieki medycznej, który wymaga od personelu przystosowania się do nowej organizacji pracy i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Wspomnę tu też o wprowadzonym w tym roku w naszym nowym szpitalu onkologicznym Magodent modelu pielęgniarki prowadzącej, w którym to pielęgniarka przyjmuje odpowiedzialność za ciągłość opieki nad chorym w trakcie całego pobytu w szpitalu, od przyjęcia aż do wypisu.

Grupa oferuje swoim pracownikom szereg wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń. Dofinansowuje koszty kształcenia, np. studiów, udziału w konferencjach czy nauki języka angielskiego.

LUX MED realizuje kampanie edukacyjne i programy profilaktyczne skierowane zarówno do swoich pracowników, jak i zewnętrznych interesariuszy. Przykładem może być ONKONAWIGATOR, którego celem jest zwiększenie czujności onkologicznej wśród personelu medycznego czy projekt W STRONĘ ZDROWIA, kształtujący postawy prozdrowotne pracowników. Od wielu lat firma prowadzi też akcję „Umiem pomóc”, w ramach której szkoli uczniów szkół średnich w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
– Zajęcia w ramach akcji „Umiem pomóc” prowadzi Akademia Ratownictwa LUX MED, w skład której wchodzą nasi lekarze i sanitariusze z wieloletnim doświadczeniem. Do tej pory przeszkoliliśmy ok. 3600 nastolatków, a w tym roku zamierzamy przeszkolić aż 1000 uczniów – mówi dyrektor HR największej w Polsce prywatnej sieci medycznej. – Co więcej, we współpracy z firmą Orange, przygotowaliśmy bezpłatną aplikację mobilną, którą  zaprojektowaliśmy z myślą o świadkach wypadków i zdarzeń wymagających natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy. W agendę naszych działań CSR na stałe wpisała się też akcja „Dziel się uśmiechem”, czyli bezpłatne przeglądy dentystyczne w szkołach podstawowych. Od 4 lat jesteśmy partnerem medycznym tej kampanii, organizowanej przez Wrigley Poland i Polski Czerwony Krzyż.

W 2017 roku rozpoczęła działalność Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz, która pomaga pracownikom i współpracownikom Grupy LUX MED oraz członkom ich rodzin, którzy wskutek choroby lub wypadku znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana jest w formie finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej.

Przedstawiciele LUX MED podkreślają też, że w firmie obowiązuje Polityka Otwartości. – Zachęcamy naszych pracowników, by otwarcie dzielili się uwagami ze swoimi przełożonymi. Swoje spostrzeżenia mogą też zgłosić za pośrednictwem zewnętrznej linii telefonicznej lub platformy internetowej, obsługiwanych przez niezależnego operatora. Na straży zasad i wartości w LUX MED stoi Komisja Etyczna. Każdego roku przeprowadzamy też badania People Pulse, dzięki którym lepiej poznajemy opinie pracowników i możemy się dla nich zmieniać – wyjaśnia. – Przyznany tytuł Solidnego Pracodawcy Roku to sukces, ale też wielkie zobowiązanie do dalszych działań na rzecz naszych pracowników. Warto dołączyć do zespołu LUX MED i związać z nami swoją przyszłość zawodową – przekonuje Dorota Sawicz.

Grupa LUX MED to największa prywatna sieć medyczna w Polsce, która działa w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej. Jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne. Oferta LUX MED skierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Może Ci się również spodoba