Żelazne zasady

ArcelorMittal Warszawa to jedna z najnowocześniejszych hut stali w Europie oraz trzykrotny zdobywca tytułu Solidny Pracodawca Roku w kategorii ogólnopolskiej. Swoją pozycję rynkową firma ugruntowała profesjonalizmem, rzetelnością oraz dbałością o bezpieczeństwo pracowników.

am

Możliwość rozwoju zawodowego, poszerzanie kompetencji poprzez liczne szkolenia i kursy oraz zaplecze socjalne to tylko niektóre z wielu elementów prowadzonej polityki personalnej, jakie wdraża na co dzień spółka. W branży hutniczej niezwykle istotna jest również dbałość o bezpieczeństwo zatrudnionych osób oraz działania podejmowane w kierunku usprawnienia ich pracy.

Bezpieczeństwo to MY

Program TAKE CARE, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie spółki
ArcelorMittal w Europie, zakłada przeszkolenie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników operacyjnych własnych oraz stałych podwykonawców. Cykl szkoleń przyjął innowacyjną formułę interaktywnych warsztatów. Zamiast mówić o zakazach i nakazach, rozmawia się na nich o doświadczeniach pracowników, emocjach związanych z bezpieczeństwem czy wpływie wypadków na osoby bliskie i współpracowników. Dodatkowo uczestnicy warsztatów muszą wykonać zadania w grupach, których celem jest m.in. stworzenie wspólnych zasad dla całego zespołu.

Tydzień promocji zdrowia

W ramach akcji Tydzień promocji zdrowia, która organizowana jest jesienią we wszystkich zakładach należących do Grupy, firma propaguje zdrowe odżywianie, ruch oraz profilaktykę zdrowotną. Pracownicy Huty ArcelorMittal Warszawa i firm podwykonawczych mają możliwość wykonania dodatkowych badań i wypróbowania nowoczesnych metod terapeutycznych. Każdy dzień poświęcony jest innym problemom zdrowotnym. Tydzień zdrowia organizowany jest w taki sposób, aby ułatwić dostęp do badań przede wszystkim pracownikom produkcji.
ArcelorMittal Warszawa w liczbach

W latach 2008-2014 zainwestowano ponad 460 mln PLN w modernizację warszawskiej huty. Dzięki swoim działaniom związanym z bezpieczeństwem pracy firma ograniczyła częstotliwość wypadków o ponad 90%, znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponad 95% odpadów powstających przy produkcji stali trafia do odzysku, w tym 65% do recyklingu. Zmniejszono również emisję pyłów o ponad 90%, a emisję gazów o ponad 60%, wpierając tym samym ochronę środowiska.

Tina Dej

Może Ci się również spodoba