Spójrzmy prawdzie prosto w oczy!

dmTracimy wzrok lawinowo. Stan widzenia Polaków jest dramatyczny. Specjaliści sieci Doktor Marchewka zbadali wzrok 50 tys. dorosłych Polaków i 5 tys. dzieci. 70% dzieci w wieku od 5 do 14 lat ma wadę wzroku, z czego aż 91% nie ma jej wcale korygowanej lub jest ona skorygowana nieprawidłowo. Z dorosłymi nie jest lepiej, gdyż aż 90% przebadanych Polaków między 41 a 56 rokiem życia cierpi na problemy ze wzrokiem.
Dane WHO także nie dają powodu do optymizmu. Już za 4 lata około 70% ludzi będzie wymagało korekty wzroku.
Wzrok to nasz najważniejszy zmysł, a wielu z nas nadal lekceważąco do niego podchodzi. Zróbmy sobie rachunek sumienia, kiedy ostatnio badaliśmy swój wzrok? A naszych dzieci? Dobre widzenie to nie tylko kwestia komfortu, ale także naszego bezpieczeństwa – na drodze i w pracy. Dobry wzrok to lepszy start dla naszych dzieci. Brak wczesnej diagnozy wzroku i odpowiedniego leczenia może doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, a także zaburzyć proces ich edukacji.
Dlaczego w Polsce wygląda to tak dramatycznie? Po pierwsze, brak jest wystarczającej regulacji prawnej określającej, jakie kompetencje mają lekarze okuliści, ortoptyści i optometryści. Zgodnie z najlepszymi wzorami europejskimi, to właśnie ortoptysta i optometrysta powinien być odpowiedzialny za proces diagnozy i korekcji wad wzroku, natomiast lekarz okulista za choroby oczu. Biorąc pod uwagę małą liczbę lekarzy okulistów, obecnie jest ich zaledwie około 3000 w prawie 40-milionowym kraju, niemożliwe jest, aby zaoferować wszystkim obywatelom równy dostęp do usług medycznych. Lekarze okuliści zajmują się korygowaniem wad widzenia, wyręczając tym samym optometrów. Zupełnie niepotrzebnie.
Po drugie, mamy niską świadomość dotyczącą wad widzenia, konsekwencji niekorygowania oraz tego, iż korygowaniem wzroku powinien zająć się dyplomowany optometrysta a nie okulista. Niska jest również świadomość Polaków dotycząca potrzeby częstych badań wzroku – przynajmniej raz w roku.
Prawdzie trzeba spojrzeć prosto w oczy! Ze wzrokiem Polaków jest coraz gorzej i nie ma już czasu na bagatelizowanie tego problemu. Używania komputerów, telefonów nie możemy powstrzymać. Możemy jednak zapobiegać wadom wzroku, które są wynikiem ich nadmiernego wykorzystywania.
Zespół specjalistów z branży optyczno-optometrystycznej z sieci Doktor Marchewka, organizatorzy ogólnopolskiej akcji społecznościowej pt.
„Kochasz = Zbadaj” oraz Polski Instytut Kształcenia Optyków, którzy zajmują się przeprowadzaniem bezpłatnych badań wzroku oraz profilaktyką i edukacją z zakresu wad widzenia wśród Polaków, zapraszają do poparcia apelu w sprawie podjęcia natychmiastowych działań w zakresie ochrony wzroku Polaków – pod apelem można podpisać się na stronie www.doktormarchewka.com.
Zadbajmy zatem wspólnie o nasze dobre widzenie oraz naszych dzieci!

Może Ci się również spodoba