Wiarygodny i rzetelny pracodawca

Grupa Azoty PUŁAWY to firma dbająca o najwyższe standardy na wszystkich płaszczyznach swojej działalności. Od ponad 50 lat dostarcza klientom najlepsze produkty i nieustannie rozwija działalność, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku. Dba też o swoich pracowników, ponieważ to oni stanowią niekwestionowaną, największą wartość firmy.

Bez nazwy-1Pracownicy największym kapitałem

Wśród celów polityki personalnej zapisanych w Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie Azoty PUŁAWY znalazło się m.in. budowanie kultury organizacyjnej nastawionej na sukcesywny wzrost efektywności pracy i kreatywności pracowników oraz maksymalne wykorzystanie wiedzy, kompetencji i umiejętności zatrudnionych osób.

W Grupie Azoty PUŁAWY pracuje ok. 3,5 tys. osób. Znaczną część kadry stanowią osoby z wieloletnim stażem, a ponad jedna trzecia załogi to osoby w wieku 50+. W Grupie Azoty PUŁAWY zdajemy sobie sprawę, że doświadczony pracownik to osoba samodzielna i zorientowana na cel oraz poszukująca nowych rozwiązań. Jej wartość dla przedsiębiorstwa jest nieoceniona.

W trosce o przyszłe kadry

Grupa Azoty PUŁAWY od 2011 r. współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach. Spółka jest patronem tej szkoły, finansuje m.in. wyposażenie klas i laboratoriów oraz stypendia dla najlepszych uczniów. Przyjmuje też uczniów na praktyki zawodowe, a najlepszych absolwentów zatrudnia.
W 2018 r. spółka uruchomiła program stypendialny skierowany do studentów wybranych kierunków i uczelni. Pozwoli to na sfinansowanie stypendiów dla dwóch studentów kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej oraz dla jednego studenta biotechnologii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jednego z mechatroniki na Politechnice Lubelskiej.

Praca dla tych, którzy cenią rozwój

Grupa Azoty PUŁAWY inwestuje w ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, tak więc nowo przyjmowani przechodzą szkolenia adaptacyjne, z kolei kadra menadżerska szkoli się z szeroko rozumianego zarządzania. Rozwijana jest wiedza fachowa i umiejętności miękkie specjalistów różnych branż. Szkolenia organizowane są przy okazji większości wdrożeń nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Ponadto spółka finansuje wszelkie wymagane przepisami prawa szkolenia oraz egzaminy na uprawnienia państwowe.

W 2017 r. w Grupie Azoty PUŁAWY wdrożone zostały dwa nowe programy rozwojowe. Pierwszy z nich skierowany jest do pracowników na stanowiskach liniowych i określa ścieżki rozwoju zawodowego na tych stanowiskach, jak również zasady wynagradzania doświadczonych pracowników dzielących się swoją wiedzą. Z kolei program doskonalenia kompetencji w ramach Akademii Umiejętności Grupy Azoty PUŁAWY przygotowany został z myślą o pracownikach administracyjnych, menadżerach i kadrze inżynieryjno-technicznej. Ma on na celu zwiększenie dostępu tej grupy zawodowej do szkoleń z zakresu rozwoju osobistego (m.in. komunikacji, zarządzania, organizacji pracy itp.) oraz popularyzację szkoleń prowadzonych przez wykładowców wewnętrznych.

System motywacyjny – liczne nagrody i awanse

Wielu obecnych specjalistów i menadżerów w Grupie Azoty PUAWY swoją pracę rozpoczynało od najniższych stanowisk i sukcesywnie, z biegiem lat wspinało się po szczeblach kariery. Kluczowym warunkiem awansu są kompetencje pracownika, jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz potencjał rozwojowy.
Ważnymi elementami systemu motywacyjnego firmy są gratyfikacje finansowe dla pracowników takie jak: premie kwartalne, nagrody jubileuszowe, roczne czy specjalne przyznawane za udział w ważnych projektach lub pracę w zespołach zadaniowych, nagrody za szkolenia pracowników na kursach wewnętrznych, inne dodatki, a także wyższe od ustawowych odprawy emerytalne. Warto też wspomnieć o przyznawanej co roku srebrnej lub złotej odznace „Zasłużonego Pracownika”, z którą wiąże się nagroda pieniężna.

Przyjazny system pracy, bogaty pakiet socjalny

W spółce obowiązuje korzystny dla pracowników system pięciobrygadowej organizacji pracy zmianowej ze skróconym średniotygodniowym czasem pracy. Z kolei osoby zatrudnione w systemie jednozmianowym mają czas pracy skrócony o jedną godzinę tygodniowo (godziny takie można kumulować i odbierać w formie wolnego dnia lub wykorzystywać w miarę potrzeb). Korzystają oni również z ruchomego czasu pracy, pozwalającego na elastyczne dostosowanie godzin rozpoczynania i kończenia pracy w zależności od indywidualnych potrzeb.
Ponadto pracownicy mogą korzystać z bogatego pakietu socjalnego, obejmującego nie tylko dofinasowanie do wypoczynku oraz aktywności z obszaru kultury, sportu i rekreacji, ale też preferencyjne pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prywatną opiekę medyczną i korzystne ubezpieczenia.
Wszystkie te działania leżą u źródeł sukcesu Grupy Azoty PUŁAWY, która już po raz piąty otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.

Może Ci się również spodoba