Rozwój, profesjonalizm i rzetelność

Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest nowoczesne, profesjonalne oraz efektywne działanie w obszarze bezpieczeństwa publicznego przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju.

4

Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny został wyróżniony tytułem Solidny Pracodawca, dołączając tym samym do grona najlepszych ogólnopolskich firm i instytucji w dziedzinie zarządzania personelem. Serdecznie dziękujemy kapitule konkursu za docenienie naszych działań służących zapewnieniu pracownikom jak najlepszych warunków pracy i rozwoju.

Wyspecjalizowana kadra techniczna stanowi podstawę realizacji misji Urzędu Dozoru Technicznego.

To wiedza i doświadczenie ludzi tworzących tę organizację zapewniają nowoczesne, profesjonalne oraz efektywne działania w obszarze bezpieczeństwa publicznego przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju. Szerokie perspektywy zdobycia wartościowych i unikalnych kwalifikacji wraz z możliwościami zapoznania się z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle są jednymi z najważniejszych atutów pracy wskazywanych przez pracowników i kandydatów do pracy.

Codzienna praca to połączenie ponadstuletnich doświadczeń w działalności inspekcyjnej z wyzwaniami najnowszych rozwiązań. Ścisła współpraca z gospodarką i bezpośredni kontakt z kluczowymi wytwórcami urządzeń technicznych w kraju i za granicą stymulują rozwój metod pracy, zastosowanie nowoczesnych narzędzi i sprzętu pomiarowo-badawczego. To ogromne wyzwanie w zakresie pozyskiwania, szkolenia i adaptacji nowych pracowników oraz budowania kultury w strukturze różnych pokoleń. Szczególnie cenne jest dla nas włączenie w prace rozwojowe samych pracowników, zaangażowanie w oddolne inicjatywy oraz udział w projektach, które mają bezpośredni wpływ na kierunki zmian i strategię działania UDT.

Jedną z najistotniejszych cech, szczególnie pożądanych przez nas zarówno u pracowników, jak i kandydatów do pracy jest otwartość na innowacje w szerokim tego słowa znaczeniu. Aktywnie promujemy wewnętrzny program kultury projektowej, która stymuluje zaangażowanie pracowników w rozwój firmy, ukierunkowuje ich kreatywność oraz pozwala na poszerzanie możliwości nabywania nowych doświadczeń zawodowych. Dbamy także o rozwój kompetencji w postaci dostępu do wiedzy i wymiany doświadczeń dzięki poszerzaniu międzynarodowych kontaktów, np. w ramach udziału w pracach komitetów technicznych: ISO, CEN, CENELEC oraz ścisłej współpracy z ekspertami światowymi z poszczególnych branż związanych z działalnością UDT.
Rozwój, profesjonalizm i rzetelność są kluczowymi elementami strategii personalnej, a kompetencje jedną z najważniejszych wartości naszej organizacji.

Może Ci się również spodoba