Przede wszystkim rozwój

Grupa FIEGE z siedzibą w Greven w Niemczech jest jednym z wiodących dostawców usług logistycznych w Europie, z zatrudnieniem na poziomie 15 tys. pracowników. Na polskim rynku Grupa FIEGE obecna jest od 1997 roku i zatrudnia ponad 3400 osób. Obsługuje ponad 500 tys. m² powierzchni magazynowej. Posiada 10 oddziałów oraz 8 terminali przeładunkowych.

yui

Najważniejszym aspektem w kontekście relacji z pracownikami i pozostałymi interesariuszami jest rodzinny charakter firmy. Własny kapitał oraz członkowie rodziny FIEGE zasiadający w zarządzie od niemal 150 lat to gwarant autentyczności w działaniach na rzecz pracowników. Tak jak w rodzinie, większa jest również rola relacji, partnerskiego podejścia, a także budowania na niezmiennych od wielu lat wartościach.
Działalność firmy w Polsce to stały rozwój. W ostatnich latach powstało kilka nowych oddziałów, a co za tym idzie firma zatrudniła kolejne setki osób. W okresie od stycznia 2017 do chwili obecnej FIEGE stworzyło w Polsce 2500 dodatkowych miejsc pracy. Działając w oparciu o wewnętrzny Kodeks Postępowania FIEGE, zatrudniane są osoby z różnych, gdzie indziej wykluczanych grup społecznych, np. w wieku 50+. Kryterium naboru są kompetencje na dane stanowisko – w momencie ich spełnienia kandydaci bez względu na sytuację rodzinną bądź społeczno-demograficzną znajdują zatrudnienie w oddziałach grupy.
Uznając znaczącą rolę najmłodszych pokoleń w kształtowaniu rynku pracy, FIEGE organizuje staże, praktyki, programy ambasadorskie, programy rozwojowe oraz warsztaty dla studentów i absolwentów. W organizacji prężnie działa inicjatywa „Ambasadorzy FIEGE”, która zakłada ścisłą współpracę ze środowiskiem studenckim, a dla wyłonionych talentów – spersonalizowany program „Start Up at Fiege”.
Wychodząc naprzeciw naturalnej potrzebie rozwoju, firma organizuje szereg szkoleń dla pracowników na każdym szczeblu i etapie zatrudnienia. Prowadzone są także kilkumodułowe programy rozwojowe: Akademia Opiekuna, Akademia Lidera, Akademia Menedżera, Profesjonalna Obsługa Klienta, Zarządzanie Relacjami z Klientem czy Akademia Zarządzania.
Uruchomiony został również program szkoleń prowadzonych metodą e-learningu. Jest to kolejny krok w stronę zwiększenia dostępności oraz różnorodności szkoleń dla wszystkich pracowników. Każde wolne stanowisko w organizacji jest oferowane zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym kandydatom. FIEGE, preferując wewnętrzne awanse, rozpatruje kandydatury pracowników priorytetowo.
Słuchanie pracowników to niezwykle ważny aspekt budujący wzajemne relacje. Stąd Otwarte Drzwi HR, a także skrzynki pomysłów i uwag znajdujące się w każdym oddziale. Wszyscy mają możliwość zaproponować nowe rozwiązanie lub zgłosić uwagę. Każde zgłoszenie jest analizowane, a odpowiedzi komunikowane są za pośrednictwem tablic informacyjnych oraz bezpośrednio podczas regularnych spotkań.
Doceniając zaangażowanie pracowników, FIEGE stara się również umilić czas po godzinach pracy. Organizuje wspólne imprezy zarówno towarzyskie, jak i sportowe, jak też wspiera pracowników w lokalnych działaniach społecznych.

Może Ci się również spodoba