Aplitt S.A. – kompleksowe rozwiązania ICT – klucz do stabilnej ekspansji

Biznes i technologia to dwa światy związane ze sobą w nierozerwalny sposób. Elementem łączącym oba te światy jest potrzeba pozyskania narzędzi umożliwiających utrzymanie zrównoważonego rozwoju biznesu w środowisku wysokiej konkurencyjności. Dynamicznie zmieniający się rynek wymusza na naszych klientach i partnerach poszukiwania nowych narzędzi, umożliwiających realizację zakładanych celów biznesowych. Taka rzeczywistość determinuje nas do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług. Natomiast filozofia, zawarta w naszym motcie, oddaje preferowany sposób współpracy, oparty na zaufaniu i pełnej kooperacji.

aplit

W ramach przyjętej strategii rozwoju spółka konsekwentnie realizuje działania zmierzające do ekspansji na nowe rynki. Działaniami, umożliwiającymi zwiększenie udziału Aplitt S.A. w rynku krajowych i europejskich usług sektora ICT jest między innymi uruchomienie w 2007 roku najnowocześniejszej infrastruktury do procesowania, autoryzacji i rozliczania transakcji, realizowanych we współpracy z Visa i MasterCard oraz obsługi m.in. transakcji e-commerce i m-commerce. Kolejnym elementem ekspansji była decyzja o otwarciu filii naszego Call Center w Białej Podlaskiej. Dzięki temu od 2013 roku zwiększyliśmy możliwości realizacji zleceń o 40%. W toku działań związanych ze zwiększeniem udziału w rynku usług informatycznych, zbudowaliśmy unikalne kompetencje w zakresie kilku produktów. Do ich grona możemy zaliczyć między innymi jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej status Silver
Business Service Provider ZIMBRA, jedno z czterech w Polsce partnerstw Microsoft Cloud OS Network (COSN), status VMware Professional Level zarówno jako Service Provider, jak i Solution Provider, F-Secure Gold Partner, Microsoft Partner Gold Application Development, a w Payment Scheme statusy: Visa System Processor oraz MasterCard Third Party Provider. Do niewątpliwych sukcesów, potwierdzających trafność podjętych decyzji, można zaliczyć realizację jednego z największych wdrożeń systemu Dynamics CRM w Europie dla instytucji finansowej. Ścisła współpraca z naszymi partnerami umożliwia nam pozyskiwanie unikatowych kompetencji w wysoko specjalistycznych i eksperckich obszarach. W przypadku bardzo bliskiej współpracy z Microsoft – i to na wielu płaszczyznach – są to między innymi systemy baz danych oparte na MS SQL.
Na przełomie 2015 i 2016 roku Aplitt S.A. otworzył się szeroko również na rynek skandynawski i kraje bałtyckie, podpisując wyłączną umowę dystrybucyjną dotyczącą unikalnych w skali światowej rozwiązań amerykańskiej firmy Uinnova Inc., służących do wizualizacji w 3D nie tylko zasobów zgromadzonych w serwerowni, lecz co ważne również warstw logicznych takich jak aplikacje, bazy danych czy warstwa sieciowa.
Ze względu na opisane wyżej sukcesy, Aplitt S.A. stale zwiększa swój potencjał poprzez stabilny wzrost zatrudnienia. Zatrudniamy 500 pracowników, posiadamy 130 unikalnych certyfikacji inżynierskich oraz doświadczoną kadrę menedżerską.


 
Aplitt S.A. – spółka sektora ICT notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 9 maja 2008 roku. Istnieje nieprzerwanie od ponad 20 lat, posiada dziewiętnaście biur na terenie całego kraju, zatrudniając 500 pracowników. Świadczy usługi globalnie, w trybie 24/7, w zakresie outsourcingu i konsultingu IT, Call Center, processingu transakcji oraz wytwarzania aplikacji. Spółka dysponuje dwoma Data Center, w których świadczy usługi chmurowe SaaS, PaaS, BaaS oraz IaaS.

www.aplitt.pl

Może Ci się również spodoba