Solidni dla pracowników, solidni dla pacjentów

Firma Servier została uhonorowana tytułem Solidny Pracodawca 2015. Ten zaszczytny tytuł to duże wyróżnienie, bo największym kapitałem firmy są zawsze ludzie. To dzięki ich zaangażowaniu można każdego dnia, krok po kroku, realizować kolejne cele, również te biznesowe. Dlatego Servier przykłada ogromną wagę do wspierania pracowników zarówno w rozwoju zawodowym, ale również w zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa i stabilności.

1W Servier Polska pracują ludzie, którzy mają otwarte umysły, są kreatywni i zaangażowani w tworzenie. Pomostem między młodymi ludźmi, którzy stoją u progu swojej kariery zawodowej, jeszcze przed podjęciem ważnych decyzji dotyczących swojej przyszłości, a potencjalnym pracodawcą jest Akademia Servier, czyli program stażowy realizowany już od 10. lat. Dzięki niemu każdego roku kilku/kilkunastu studentów i absolwentów odbywa w firmie płatne praktyki. Mogą wtedy poznać charakter pracy w firmie farmeceutycznej od podstaw, a dodatkowo mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.
Wielu długoletnich pracowników, również tych, którzy dziś zajmują stanowiska dyrektorskie, zaczynało pracę w Servier na stanowisku przedstawiciela medycznego, pokonując systematycznie kolejne szczeble kariery zawodowej.
Dział Szkoleniowy jest ważnym ogniwem w strukturach Servier Polska, ponieważ dba o systematyczny rozwój zawodowy pracowników zarówno w kontekście wzbogacania wiedzy merytorycznej, jak również budowania umiejętności miękkich. W 2013 roku Dział Szkoleniowy firmy został uznany za referencyjny przez Institut de Développement Professionnel Servier. Wyróżnienie to zostało przyznane po raz drugi także w 2015 r. Ponadto, pracownicy mają też możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych czy kursów językowych lub zawodowych. Są to inicjatywy zawsze mocno wspierane przez przełożonych i dofinansowywane z budżetu firmy.

Ponad połowę pracowników Servier
stanowią kobiety, które w większości są również matkami. Prowadząc od lat politykę prorodzinną, wspierane są zarówno kobiety w ciąży, jak również młode mamy. Elastyczny czas pracy czy możliwość uczestniczenia w wyjazdach firmowych z dzieckiem to tylko wybrane przykłady, które ułatwiają połączenie tych dwóch ważnych stref: pracy i macierzyństwa. To, co jest chyba najważniejsze to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, że po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym zawsze czeka miejsce pracy. Taki sposób pracowania z ludźmi przynosi realne korzyści. Po pierwsze, chcą pracować w Servier Polska, a dodatkowo pracownicy lubią spędzać ze sobą czas. To widać szczególnie podczas organizowanych cyklicznie wyjazdów narciarskich, zawodów czy pikników firmowych, na których nie tylko frekwencja jest wysoka, ale co ważniejsze atmosfera prawdziwie rodzinna. Prowadzona przez firmę polityka wspierania rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i motywowania pracowników przynosi realne korzyści biznesowe. Dziś Polska jest jednym z 10. krajów priorytetowych dla Grupy Servier i ma to realne przełożenie na planowane i realizowane długofalowe inwestycje zarówno w dziedzinie badań naukowych, edukacji, ale również produkcji. W warszawskim przedsiębiorstwie farmaceutycznym Anpharm wytwarzanych jest 99% opakowań leków dostępnych dla polskich pacjentów. Firma konsekwentnie prowadzi inwestycje – pod koniec 2011 roku, w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Anpharm nastąpiło uroczyste otwarcie supernowoczesnej linii butelkującej, dzięki której zwiększono liczbę produkowanych opakowań o kolejne 10 milionów rocznie. O inwestycjach, szczególnie tych w innowacyjne rozwiązania teraputyczne, Servier myśli długofalowo, bo dzięki nim przyczynia się do rozwoju wiedzy medycznej. Tylko w ostatnich latach firma przeznaczyła 324 miliony złotych na działalność naukowo-badawczą w Polsce, a aż 76 badań klinicznych zostało przeprowadzonych na terenie kraju. Ma to szczególne znaczenie dla polskich pacjentów, bowiem prowadzenie badań klinicznych leków w Polsce zwiększa ich dostęp do innowacyjnych terapii, stanowiąc dla wielu z nich szansę na pokonanie chorób, w stosunku do których standardowe metody leczenia okazują się nieskuteczne. Dbałość o najwyższą jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leków jest priorytetem, ponieważ zdrowie pacjentów dla firmy Servier jest najważniejsze. Z myślą o nich prowadzone są też kampanie edukacyjno-profilaktyczne w obszarze m.in.: chorób serca czy depresji, dzięki którym zwiększana jest społeczna świadomość zdrowotna.
W najbliższych latach Servier planuje udostępnić nowe leki innowacyjne – preparaty kardiologiczne oraz bardzo obiecujący lek diabetologiczny. Planuje także w tym roku wprowadzić na rynek pierwszy lek onkologiczny. Będzie to wyzwanie, ale również nadzieja, ponieważ podejmowane przez firmę inwestycje to szansa na nowe rozwiązania terapeutyczne dla polskich pacjentów.
Barbara Piekarz

Może Ci się również spodoba