Inwestycja w ludzi procentuje

Tomasz Krzak2_ok

Tomasz Krzak, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Adamed

Szkolenia, konferencje i programy rozwojowe na najwyższym poziomie, systemy motywacyjne realizowane według najlepszych standardów – Grupa Adamed mocno stawia na rozwój współpracowników. Za swoje działania w zakresie prowadzonej polityki personalnej firma kolejny raz została odznaczona tytułem Solidnego Pracodawcy Branży Farmaceutycznej 2015 i Solidnego Pracodawcy 2015.

Rozwój zespołu podstawą sukcesu

Firma realizuje politykę personalną, w której proces kształcenia i rozwoju współpracowników postrzegany jest jako ważna inwestycja w kapitał ludzki, przyczyniająca się do osiągania sukcesów firmowych i indywidualnych. Jednym z takich działań jest utworzenie wraz z Akademią im. Leona Koźmińskiego pierwszych Studiów Podyplomowych: „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw”, dedykowanych współpracownikom Grupy Adamed. Zakres merytoryczny zajęć został całkowicie dostosowany do potrzeb jego uczestników. Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy pod okiem najlepszych wykładowców akademickich, a także praktyków biznesu. Otworzony został również projekt: „Perły
Biznesu Grupy Adamed”, realizowany we współpracy z Instytutem ICAN, wydawcą „Harvard Business Review Polska”, Ten prestiżowy program został stworzony dla talentów Grupy Adamed, a więc współpracowników dążących do doskonalenia świadomości biznesowej, umiejętności i kompetencji jako kluczowych czynników budujących przewagę konkurencyjną firmy.

W poszukiwaniu młodych talentów

Grupa Adamed aktywnie uczestniczy w programach stażowych. Zaprasza do współpracy studentów i absolwentów, którzy chcą poznać specyfikę pracy w branży farmaceutycznej i zdobywać w niej swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Celem prowadzenia programów stażowych i praktyk jest wyłanianie osób o wysokim potencjale, dla których możliwe jest budowanie ścieżki rozwoju w ramach aktualnych możliwości zatrudnienia w Grupie Adamed. Firmowe staże i praktyki to szansa dla osób ambitnych, które poszukują ciekawych wyzwań zawodowych. Najlepsi otrzymują szansę rozwoju kariery zawodowej w ramach obecnych struktur organizacyjnych. W działaniach tych wspierają ich: „Program Ambasador Grupy Adamed” oraz „Programy Praktyk Letnich i Staży”.
Firma poszukuje talentów także na wcześniejszych etapach edukacji, kierując swoje działania do zdolnych młodych ludzi, którzy w przyszłości mają szansę zostać liderami innowacyjnej gospodarki. W tym celu powstał ADAMED SmartUP – projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Do pierwszej edycji programu zgłosiło się ponad 5,5 tys. kandydatów. Organizatorem programu jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

Inspirujące i przyjazne miejsce pracy

Poza starannym procesem rekrutacji i tworzeniem wielu programów rozwojowych, Grupa Adamed tworzy inspirujące i przyjazne miejsce pracy, umożliwiające zdobywanie nowych doświadczeń. Firma daje swoim współpracownikom dostęp do najnowocześniejszych technologii i możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi, jak również stwarza im szansę szeroko rozumianego rozwoju i nauki. Wzajemny szacunek, otwartość i innowacyjność, jakość, doskonałość operacyjna oraz elastyczność i szybkość działania to wartości korporacyjne Grupy Adamed,
które istotnie kształtują politykę personalną firmy. Wartości te znajdują odzwierciedlenie w wielu projektach HR, które kluczowo wpływają na proces doskonalenia całego zespołu.

Stabilny pracodawca

Konsekwencja w prowadzonej polityce w obszarze zasobów ludzkich procentuje. Firma zatrudnia ok. 1600 osób i wiele z nich pracuje w organizacji latami. Przykładowo, w obszarze badań i rozwoju średnia długość zatrudnienia wynosi 8 lat, w obszarze finansów, wsparcia biznesu i operacyjnym – odpowiednio 10, 12 i 16 lat. Menedżerowie z obszaru sprzedaży związani są z firmą nawet 10 lat. Inwestycje w kapitał ludzki opłacają się, o czym świadczy nieustanny rozwój Grupy Adamed na rynku, a uzyskany tytuł Solidnego Pracodawcy Roku jest tego potwierdzeniem.

Może Ci się również spodoba