Sygnity po raz drugi z tytułem Solidnego Pracodawcy Roku

3 (1)Otrzymanie godła Solidnego Pracodawcy po raz drugi z rzędu jest dla firmy Sygnity ważnym wyróżnieniem. Traktujemy je też jako potwierdzenie, że dotychczasowe działania z zakresu polityki personalnej są pożądanymi w obliczu zachodzących zmian na rynku IT. Z uwagi na dużą konkurencyjność i wyzwania, koncentrujemy się szczególnie na tym, aby motywować i rozwijać ekspertów, ale także pozyskiwać do organizacji utalentowanych ludzi.

Nasi pracownicy pracują nad różnorodnymi, ambitnymi i kompleksowymi projektami IT w kluczowych obszarach gospodarki. Dysponujemy najwyższej jakości wiedzą i kompetencjami oraz doświadczeniem w zakresie znajomości branży klienta i nowoczesnych technologii IT. Otwieramy przed pracownikami szerokie możliwości nauki, rozwoju i wszechstronnego doświadczenia. W naszych pracownikach cenimy autonomię i swobodę działania. Oferujemy elastyczne formy pracy. Tworzymy przyjazną atmosferę i kulturę pracy zespołowej. Razem tworzymy nową jakość IT.
Jesteśmy organizacją wiedzy, wypracowaliśmy solidne know-how, którym chętnie dzielimy się z młodymi talentami, zapraszając do udziału w programach stażowych. Rocznie oferujemy kilkadziesiąt praktyk i płatnych staży przy kluczowych projektach. Programy stażowe są tak zaprojektowane, aby najlepszym uczestnikom zaproponować dalszą współpracę. Dokładamy szczególnych starań do tego, aby zachęcać do rozwoju w tej dziedzinie kobiety, będąc partnerem ogólnopolskiego programu promocji kariery kobiet w obszarze ICT „Dziewczyny w Nowych Technologiach”. W ramach dzielenia się wiedzą, współprowadzone są przez pracowników Sygnity wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych, a także organizowane są konkursy dla studentów uczelni technicznych.

Budujemy kulturę współodpowiedzialności za wyniki firmy zarówno wśród menedżerów, jak i pracowników, co cechuje organizacje wysokiej efektywności (HPO). Autentyczna współodpowiedzialność daje większą transparentność, wspomaga pracę zespołową, zwiększa wzajemne zaufanie, poprawia komunikację, jest bodźcem do lepszej realizacji zadań, ale przede wszystkim do koncentracji na kluczowych rezultatach biznesowych.

Może Ci się również spodoba