Henkel Polska: stawiamy na różnorodność

Henkel jest międzynarodową firmą kosmetyczno-chemiczną, która działa w ponad 75 krajach i zatrudnia 50 tysięcy pracowników, w tym tysiąc osób w Polsce. Firma stawia na prowadzenie przemyślanej polityki personalnej, której kluczowym elementem jest zarządzanie różnorodnością.

7Dzięki różnorodności naszego zespołu jesteśmy w stanie skutecznie działać na światowych rynkach. Odmienne sposoby myślenia i działania naszych pracowników oraz ich znajomość lokalnych zwyczajów i preferencji konsumenckich pozwalają zapewnić firmie długofalowy sukces. Nasza globalna Polityka Różnorodności i Inkluzji służy firmie i pracownikom, którzy mogą wykorzystywać w pełni swój potencjał i osiągać swoje zawodowe cele.

W trosce o równe szanse kobiet

W zarządzaniu kwestiami różnorodności jednym z podstawowych wyzwań jest stworzenie równych szans rozwoju zawodowego kobiet. Jedną z inicjatyw, mających na celu wspieranie karier kobiet, jest międzynarodowy program Women In Leadership, realizowany także w Polsce, w ramach którego odbywają się dodatkowe szkolenia i treningi szyte na miarę potrzeb uczestniczek. Celem tego typu działań jest stałe zwiększanie udziału kobiet w kadrze zarządzającej.
Promocji karier kobiet w Henklu sprzyjają elastyczne formy zatrudnienia, które pozwalają łatwiej łączyć pracę zawodową z życiem osobistym, np. praca w niepełnym wymiarze godzin czy praca z domu. Rozwiązania te są promowane wśród kadry menedżerskiej w specjalnej kampanii o nazwie Work Life Flexibility Campaign.

Wspieranie młodych talentów

Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie dobrych warunków rozwoju dla młodych pracowników. Firma Henkel prowadzi programy rozwoju talentów, aby utrzymać w firmie najzdolniejszych pracowników i przygotować ich do kolejnych zawodowych wyzwań. W 2015 roku zainicjowaliśmy program You Grow, kierowany do grupy młodych pracowników, którzy otrzymali najwyższe noty w procesie oceny pracowników i przejawiają potencjał do objęcia stanowisk kierowniczych w przyszłości. Uczestnicy programu biorą udział w warsztatach i grach symulacyjnych, które dostarczają wiedzy, rozwijają umiejętności i kompetencje menedżerskie. Elementem projektu jest program szkoleniowy Mini-MBA, obejmujący takie moduły jak zarządzanie sobą, komunikacja czy zarządzanie zmianą. Program jest też doskonałą okazją do bliskiej współpracy z kadrą zarządzającą.

Szacunek dla doświadczenia i wiedzy

Mając na uwadze zmiany demograficzne i proces starzenia się społeczeństwa, podejmujemy także kroki, by stworzyć kompleksowy program zarządzania wiekiem z uwzględnieniem starszej grupy pracowników. Program ten będzie jednym z priorytetów polityki różnorodności, gdyż – jak wynika z analiz wewnętrznych – pracownicy w wieku 50+ będą w 2019 r. stanowili blisko 30% wszystkich zatrudnionych w polskim oddziale Henkla.

W pierwszej kolejności firma przeprowadziła intensywny dialog z pracownikami. Zebrane wnioski pozwoliły zidentyfikować 4 najważniejsze obszary, na których będzie koncentrował się przyszły kompleksowy program zarządzania wiekiem w Henklu. Są to: szersza polityka prozdrowotna, program ekspercki w celu zapewnienia skutecznego transferu wiedzy między pokoleniami, polityka kontaktu z emerytami oraz program szkoleń wewnętrznych skierowanych do osób powyżej 50 r. ż. Obecnie firma jest na etapie wypracowywania szczegółowych narzędzi realizacji programu w tych 4. kluczowych obszarach.

Wiodący pracodawca

Henkel w Polsce jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, która zobowiązuje firmę do aktywnego propagowania oraz wspierania równego traktowania pracowników w miejscu pracy. Pozycję Henkla jako wiodącego pracodawcy na polskim rynku potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, takie jak trzykrotny tytuł Top Employer, statuetki w rankingach „Najlepszy Pracodawca” i „Pracodawca Godny Zaufania” oraz tegoroczny tytuł Solidny Pracodawca Roku.

Może Ci się również spodoba