120 różnych zawodów w Carrefour – branża handlowa atrakcyjnym pracodawcą

2 (1)– Gratulację, firma Carrefour Polska po raz trzeci uzyskała wyróżnienie w projekcie Solidny Pracodawca Roku, tym razem jako jedyna firma z branży handlu detalicznego. W jaki sposób ta nagroda odzwierciedla kierunek prowadzonej przez Carrefour Polska polityki personalnej?

– Przyznane po raz trzeci wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku odzwierciedla nasze zaangażowanie w dbałość o warunki pracy, stabilność zatrudnienia, a także rozwój naszych pracowników. Ważnym kierunkiem polityki personalnej firmy Carrefour, docenionym przez kapitułę konkursu, jest promowanie różnorodności, która stanowi filar naszej firmy. Od 2013 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, w której zobowiązujemy się do wdrażania jej zasad czyli m.in. przestrzegania równouprawnienia i dialogu międzypokoleniowego, co w dalszej perspektywie przekłada się na rozwój oraz innowacyjność organizacji i w tym kierunku chcemy nadal podążać. Wspieramy rozwój zawodowy kobiet, które stanowią 65% naszej kadry menadżerskiej. Ponadto podejmujemy działania wspierające role rodzicielskie. Wszystkim rodzicom w firmie fundujemy wyprawki dla noworodków i pierwszoklasistów. Różnorodność wynika też z faktu, że jesteśmy firmą, która prowadzi różne formaty sklepów, w związku z tym w bardzo zróżnicowany sposób budujemy również zespoły i poszukujemy różnorodnych kompetencji. Zatrudniamy specjalistów w ponad 120. zawodach, co daje nam szerokie możliwości rozwoju pracowników.

– Jaką formę rozwoju zawodowego oferuje Carrefour dla pracowników firmy?

– Jesteśmy dużą, międzynarodową firmą, w której pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na wszystkich etapach kariery oraz mają możliwość wymiany wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk na poziomie całej grupy.
Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz rozwoju osobistego pracowników oferując możliwość uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, instruktażach, konferencjach, seminariach, kursach, e-learningu, coachingu oraz mentoringu. Stawiamy bardzo duży nacisk na rozwój umiejętności wewnątrz organizacji. Sprzyjają temu m.in. regularne oceny roczne, których celem jest omówienie posiadanych kwalifikacji oraz poziomu efektywności pracy na zajmowanym stanowisku. Ponadto wspieramy naszych pracowników poprzez system dofinansowania studiów i innych kursów zawodowych oraz umożliwiamy zdobycie specjalistycznych uprawnień.
Tylko transparentna polityka personalna gwarantuje stabilność procesu zarządzania karierami oraz pozwala na ich stały rozwój. Różnorodność naszej działalności (różne formaty sklepów, struktury regionalne, logistyka, serwisy centralne) zapewnia możliwości awansu wewnętrznego, które odpowiadają aspiracjom zawodowym pracowników. Wzbogacamy również firmę kompetencjami z zewnątrz, dlatego 30% nowych osób pozyskujemy z rekrutacji zewnętrznych. Wierzymy, że poprzez zróżnicowane kompetencje i różnorodne zespoły jesteśmy w stanie funkcjonować najbardziej efektywnie.

– Carrefour Polska, jako firma multiformatowa, daje zatrudnienie w ponad 120. zawodach. Jakich kompetencji poszukują Państwo obecnie w firmie?

– Specjaliści w Carrefour reprezentują takie działy jak: handlowy, prawny, marketing, zasoby ludzkie, IT, finanse, czy logistyka, ale też związane z obszarem budowy i utrzymaniem technicznym, dlatego zakres kompetencji jakie wykorzystujemy i jakich poszukujemy, jest bardzo duży. Z jednej strony liczą się dla nas eksperckie kompetencje zawodowe, takie jak rzeźnicy, piekarze, cukiernicy, wędliniarze, które są dziś bardzo deficytowe na rynku, a z drugiej strony potrzebujemy bardzo dobrej klasy specjalistów. Najważniejszym wspólnym mianownikiem zawsze jest nastawienie na klienta i podejście handlowe. Warto podkreślić, że rozpoczęcie zatrudnienia w Carrefour (bez względu na zajmowane stanowisko) zawsze zaczyna się od kilkudniowej pracy w sklepie, co umożliwia zrozumienie filozofii tej branży oraz ma na celu wzmocnienie świadomości działania proklienckiego.

– Branża handlowa ma wiele możliwości rozwoju, ale czy jest atrakcyjnym pracodawcą dla młodych ludzi?

– Branża handlowa jest atrakcyjna, ale nie jest wystarczająco znana. Jesteśmy przekonani, że przybliżenie młodym ludziom specyfiki tego obszaru oraz możliwości dużego rozwoju w naszej firmie, pokażą atrakcyjność pracodawcy. Jak wynika z badań
Universum, przeprowadzonych w 2014 roku, dla młodych ludzi bardzo ważne jest środowisko pracy – począwszy od zaaranżowania przestrzeni, dostępu do nowych technologii, elastycznych form pracy, czy również atmosfery, na którą składają się dobre relacje z przełożonym i współpracownikami. W Carrefour Polska odpowiadamy na wszystkie te potrzeby, a także oferujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych, w tym opiekę medyczną, zniżki na zakupy w Carrefour oraz Kartę Multisport. Oprócz tego, młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi i chcą identyfikować się z wartościami firmy, dlatego tak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Sieć w swoich działaniach realizuje kampanię „Z miłości do Zdrowia”, która ma na celu zwiększenie wśród pracowników i klientów firmy świadomości żywieniowej. Ponadto angażujemy się w wydarzenia sportowe oraz promujemy aktywność fizyczną. Carrefour zwraca też szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych.

– Generacja Y to zdolni młodzi ludzie, ale też mający swoje wymagania. Jak Państwo przygotowują się do zmiany pokoleniowej?

– Zmiana pokoleniowa oznacza tak naprawdę zrozumienie różnic i budowanie organizacji w oparciu o wspólne wartości. Naszym bogactwem i przewagą konkurencyjną jest olbrzymia różnorodność. W Carrefour skupiamy się na umacnianiu dialogu międzypokoleniowego uwzględniającego różnice oraz na transferze wiedzy i doświadczenia. Dzisiaj średnia wieku w naszej firmie wynosi ponad 38 lat, natomiast 1/4 wszystkich zatrudnionych to ludzie poniżej 30. roku życia. Zatrudniamy też coraz więcej absolwentów, bowiem potrzebne jest świeże spojrzenie i łatwość w posługiwaniu się nowymi technologiami, ale stawiamy na kompetencje wszystkich pracowników, które są dla nas bardzo istotne. Wierzymy w to, że tylko zróżnicowane zespoły pod względem stażu pracy, doświadczenia, wieku i płci mogą działać najbardziej wydajnie. Chcemy, żeby sieć była pracodawcą z wyboru zarówno dla osób młodych, które zaczynają pracę, jak i dla tych, którzy są już doświadczonymi pracownikami.

– W jaki sposób pozyskują Państwo młodych ludzi do pracy?

– Podjęliśmy działania promowania rozwoju zawodowego w handlu już na etapie szkoły gimnazjalnej. W marcu tego roku, z myślą o uczniach, studentach i absolwentach, uruchomiliśmy program „Smak Kariery”, który ma zachęcić młodych ludzi do współpracy z naszą firmą. Obejmuje on płatny program stażowy „Apetyt na Handel”, przewidziany dla studentów i absolwentów. Certyfikacja Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, gwarantuje, że staże oferowane przez Carrefour, mają wysoką wartość edukacyjną. Natomiast uczniowie gimnazjów, techników i szkół zawodowych, mogą spróbować swoich sił w programie „Przepis na Mistrza”, który obejmuje praktyki zawodowe. Dodam, że we wrześniu uruchamiamy 2 klasy patronackie, w których uczniowie będą mogli zgłębiać tajniki praktycznej nauki niszowych na rynku zawodów, jak chociażby wędliniarz.

Na stronie internetowej „Smak Kariery” opisujemy możliwości rozwoju kariery w oparciu o wywiady z pracownikami, reprezentującymi różne obszary firmy. Cenimy jednak kontakt bezpośredni, dlatego chętnie bierzemy udział w różnych wydarzeniach, takich jak targi pracy, warsztaty na uczelniach, czy Absolvent Talent Days, wówczas młodzi ludzie mogą poznać specyfikę pracy w Carrefour, a nasi pracownicy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i pasją do handlu.

Może Ci się również spodoba