VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. Solidnym Pracodawcą 2015

VOSS Logo Vektor [Przekonwertowany]

Zapewnienie właściwego rozwoju kwalifikacji pracowników, komfortowe i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiedni pakiet socjalny to elementy polityki personalnej każdego rzetelnego pracodawcy.

To, co zadecydowało, że VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. po raz drugi z rzędu otrzymało tytuł Solidnego Pracodawcy, to dbałość o kształtowanie przyjaznej dla pracowników kultury organizacyjnej oraz stwarzanie szerokich możliwości rozwoju. „Kodeks Etyki”, „Reguły zachowań VAP” czy „Wytyczne firmy VOSS w zakresie zarządzania” są wewnętrznymi dokumentami przedsiębiorstwa, z którymi zapoznawany jest każdy nowo zatrudniany pracownik. W ten sposób możliwe jest wypracowywanie atmosfery opartej na wiarygodności, wzajemnym poszanowaniu i odpowiedzialności. Dodatkowo, w roku 2015 wydana została „VOSS Charta”, która zobowiązuje wszystkich pracowników VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. do wykonywania swojej pracy z zaangażowaniem i pasją i podkreśla wkład każdego pojedynczego pracownika w realizowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa. Możliwość osiągania najlepszych wyników biznesowych uzależniona jest od poziomu kwalifikacji pracowników, których VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. sukcesywnie rozwija i awansuje. Matryce działań rozwojowych umożliwiają monitorowanie poziomu kompetencji poszczególnych pracowników i dopasowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb. W roku 2014 przeniesiono na stanowiska menedżerskie dziesięciu pracowników, po uprzednim wewnętrznym przeszkoleniu z zakresu udzielania efektywnego feedbacku, zarządzania czasem, przywództwa sytuacyjnego czy zarządzania przez cele. W przypadku awansów poziomych nabywanie dodatkowych kwalifikacji zapewniają nie tylko standardowe szkolenia fachowe, ale również realizacja międzynarodowych projektów np. projekty zrealizowane w ramach międzynarodowego szkolenia z zakresu „Lean Six Sigma Green Belt”. Najlepszym feedbackiem dla pracodawcy odnośnie prowadzonej polityki personalnej są opinie pracowników. Poniżej wypowiedź kierownika
inżynierii procesowej.

– W dobie kryzysu gospodarczego VOSS, jako jeden z nielicznych pracodawców w latach 2009-2010, za pomocą różnych mechanizmów oszczędnościowych utrzymał zatrudnienie na stałym poziomie a równolegle pozyskiwał kadrę inżynierską, by sprostać kolejnym wyzwaniom i nowym kontraktom po kryzysie. W maju 2009 zaczynałem jako inżynier przygotowania produkcji, kolejny etap to powierzenie mi stanowiska koordynatora inżynierii procesowej we wrześniu 2012, obecnym etapem jest stanowisko kierownika inżynierii procesowej. Pracuję w grupie 15 inżynierów i techników, mam okazję kierować rozwojem podległych pracowników, a jednocześnie wprowadzać standardy pracy i kultury organizacji wypracowane w porozumieniu z centralą, oparte na tzw. „best practice”.

– W podsumowaniu chciałbym zwrócić szczególną uwagę na fakt, który stanowi o przewadze firmy VOSS jako Solidnego Pracodawcy w stosunku do innych firm, a mianowicie: dobranie obszaru zatrudnienia do predyspozycji pracownika. VOSS jako dynamiczna firma nie zamyka się na zmiany, transfery i niestandardowe rozwiązania dotyczące personelu wewnątrz i z zewnątrz korporacji. Pracę w VOSS Automotive Polska traktuję jako nieustanne wyzwanie, które realizuję z sukcesami dzięki obustronnemu zaangażowaniu i motywacji – mówi kierownik inżynierii procesowej w VOSS Automotive Polska.

Może Ci się również spodoba