Dziękujemy za zaufanie

Sukces gospodarczy dla spółki Warbud nierozerwalnie łączy się
z myślą o ludziach. Wartości organizacji jako skuteczne narzędzie ukształtowało wyjątkową kulturę budowniczych.

Zaufanie, szacunek, dialog z klientem i otoczeniem, a także docenianie inicjatywy indywidualnej na równi z pracą zespołową – leżą w samym sercu tożsamości przedsiębiorcy. Budując i będąc ważnym uczestnikiem procesu zagospodarowania przestrzeni miejskich oraz rozwoju regionów, Warbud zawsze pamięta o oczekiwaniach przyszłych użytkowników i lokalnych społeczności. – To prawdziwa radość budować dla ludzi oraz ogromna satysfakcja, że robi się to dobrze – mówi Agnieszka Wąsowska, rzecznik spółki Warbud. – Potwierdzeniem naszych standardów jest przyznany nam Laur Klienta 2020.

Dlaczego my?

Historia powstania Warbudu sięga roku 1989. Podkreślić należy, iż firma nie jest spadkobiercą państwowego przedsiębiorstwa ani krajową spółką zakupioną przez zachodni koncern. Przedsiębiorstwo założył 30 lat temu Włodzimierz Włodarczyk, wieloletni prezes i właściciel firmy. W 1992 roku prywatne przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę akcyjną z udziałem francuskiego potentata budowlanego CBC, obecnie Grupa VINCI. Współpracę zainicjowała budowa (nieistniejącego już) hotelu Mercure przy ul. Jana Pawła w stolicy. Początkowo firma podejmowała realizacje budynków użyteczności publicznej głównie w stolicy. Wraz z rozwojem spółka stała się obecna w innych sektorach budownictwa i zwiększała zasięg terytorialny. W czołówce firm budowlanych znalazła się na przełomie lat 1998/1999. – Byliśmy wówczas jednym z najmłodszych, a jednocześnie największych przedsiębiorstw obecnych w branży – dodaje Agnieszka Wąsowska.
– W momencie naszego startu konkurenci mieli już ugruntowaną od lat pozycję na rynku, potencjał i dorobek.
Gdzie zatem tkwił klucz do sukcesu Warbudu? O sile i sukcesie firmy przesądziły dwa czynniki. Pierwszy z nich to czynnik ludzki. Atutem przedsiębiorstwa zawsze byli i są jego pracownicy. Drugi to przestrzeganie zasad stanowiących fundament dobrze prosperującej firmy, tj.: etos pracy, solidność zawodowa, szacunek dla ludzi, partnerskie zasady wobec partnerów biznesowych – dostawców i podwykonawców.
Obecnie Warbud posiada biura w całej Polsce – Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Wrocławiu,
Poznaniu, Gdańsku, a siedzibę w Warszawie. Oferta obejmuje pełen wachlarz usług budowlanych. Portfolio spółki obejmuje realizację ponad 550 kontraktów. Do najważniejszych należą: galerie handlowe, wysokościowce, biurowce, osiedla i apartamentowce, stacje metra, lotniska, drogi, mosty, szpitale, inwestycje kulturalne, parki naukowo-technologiczne, projekty z zakresu ochrony środowiska, elektrownie, fabryki, obiekty wojskowe oraz inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Odpowiedzialni za środowisko

Zmiany klimatyczne stanowią dla firmy bodziec do rozwijania projektów pod względem ich wartości dla środowiska. Dlatego też w swojej działalności budowlanej i eksploatacyjnej spółka stara się spełniać najwyższe standardy środowiskowe w zakresie ochrony zasobów naturalnych, zużycia energii, gospodarki odpadami i ochrony bioróżnorodności. Wdrażane są systemy zarządzania środowiskiem. Ponad 40% projektów realizowana jest w oparciu o zielone certyfikaty BREEM i LEED, również na poziomie „excellent” i „outstanding”. Opracowywane są narzędzia do ekozestawień, które pozwalają na optymalizację charakterystyki energetycznej budynków oraz ograniczenie śladu środowiskowego obiektów budowlanych.

Pracujemy bezpiecznie

Bezpieczeństwo w firmie Warbud stawiane jest na równi z celami biznesowymi. BHP jest uwzględniane już na etapie przygotowania oferty, doboru narzędzi i technologii wykonania oraz oczywiście w trakcie realizacji inwestycji. Celem przedsiębiorstwa jest „zero wypadków” zarówno na budowach, jak i miejscach prowadzenia działalności. Cel ten dotyczy zarówno pracowników Warbudu, jak również podwykonawców i dostawców. Aby go osiągnąć, organizowane są systematycznie szkolenia na temat bezpieczeństwa dla całej załogi, prowadzone Kwadranse BHP, spotkania PRESTART i PREASK. Monitorowane są zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wdrażane systemy zabezpieczeń oraz stosowane środki ochrony indywidualnej. Managerowie wszystkich szczebli angażują się w realizację i monitorowanie polityki BHP. Nieustannie budowana jest kultura i świadomość bezpiecznych zachowań wśród pracowników oraz podwykonawców. Warbud jest jednym z inicjatorów i prężnie działających członków Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Kultura innowacji

Przyszłość branży budowlanej jest nieuchronnie związana z innowacjami i cyfryzacją. Innowacyjność spólki zorientowana jest na projekty i klientów. Przyczynia się do poprawy wydajności, sposobu pracy i obsługi. Przyciąga i zatrzymuje utalentowanych pracowników. Tylko dzięki innowacyjnemu podejściu firma może odpowiadać na wzrastające oczekiwania klientów. Technologia BIM (Building
Information Modeling) pozwala na sprawną realizację projektów.
– Dzięki niej tworzymy rzetelne przedmiary i analizy, niezbędne do planu realizacji robót, analizy BHP czy koordynacji branż – dodaje przedstawicielka spółki Warbud. – Gromadzimy też dane potrzebne do skutecznego zarządzania obiektem oraz dostarczamy inwestorom model powykonawczy do obsługi systemów z zakresu Facility Management, czyli BIM 7D. Posiadamy własny zespół, który czuwa nad realizacją standardów „Warbud BIM”, a także nieustannie szukamy nowych rozwiązań i technologii, takich jak platforma wymiany danych (CDE) czy wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości VR/AR. Nabierająca rozpędu IV rewolucja przemysłowa uświadamia nam, że potencjał sztucznej inteligencji i zaawansowanie robotyki w dziedzinie konstruowania obiektów i późniejszego zarządzania nimi jest ogromny. Dlatego też mamy aspiracje i nadzieję znalezienia się w czołówce firm wykonawczych, które sprostają wyzwaniom zmieniającego
się świata.

Może Ci się również spodoba