IMPERIAL Logistics Sp. z o.o. Solidnym Pracodawcą Roku

Po raz trzeci z rzędu, podobnie jak w roku 2014 i w roku 2015, spółka IMPERIAL Logistics Sp. z o.o. (wcześniej pod nazwą PANOPA Logistik Polska Sp. z o.o.), sięga po niebanalne wyróżnienie – certyfikat Solidny Pracodawca Roku. Tytuł został przyznany za całościowe, pełne profesjonalizmu i innowacyjne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi.

2

IMPERIAL Logistics to firma dająca możliwości szkolenia, rozwijania się i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Wobec swoich pracowników realizuje szereg programów wspierających, które pozwalają rozwinąć skrzydła szczególnie zdolnym i ambitnym pracownikom, dając jednocześnie szansę pracownikom z orzeczeniem niepełnosprawności, starszym lub bardzo młodym. Od ponad 10 lat spółka aktywnie organizuje staże i praktyki zawodowe współpracując z lokalnymi uczelniami i szkołami, dokładając starań, by nasycić rynek doskonale wykwalifikowanymi pracownikami. Zatrudnieni posiadają dostęp do szkoleń branżowych oraz szkoleń z zakresu kompetencji miękkich czy językowych. Dodatkowo spółka wspomaga finansowo pracowników rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych oraz pracowników starających się o uzyskanie zawodu technika.
Spółka priorytetowo traktuje obecnie zatrudnionych w obsadzaniu wolnych stanowisk, prowadząc tak zwaną priorytetową rekrutację wewnętrzną – pozwala to uzyskać awans dotychczasowym zatrudnionym osobom, które spełniają wymagania kwalifikacyjne. IMPERIAL Logistics dużą wagę przywiązuje do sytemu motywacyjnego – w firmie funkcjonuje system premii regulaminowych. Pracownicy mają możliwość wypowiedzenia się i zasugerowania zmian w prowadzeniu firmy i swojej pracy w czasie rocznych rozmów.

Każdy członek załogi ma dostęp do oferty świadczeń socjalnych, w ramach których oferowane są wczasy pod gruszą, czy zapomogi zwrotne i bezzwrotne. Poza działaniami wewnętrznymi spółka jest również aktywna w środowisku lokalnym – włącza się w organizację festynów, imprez sportowych oraz prowadzi szerokie działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i efektywności energetycznej. Owocem tego jest odpowiednia certyfikacja ISO 50001. Za dzisiejszym sukcesem IMPERIAL Logistics Sp. z o.o. kryje się poprzednia spółka PANOPA Polska Sp. z o.o. Od ponad 15 lat na rynku, wysoce wyspecjalizowana w zakresie usług transportowych i logistycznych dla producentów z branży automotive,służy klientom krajowym, jak i zagranicznym. Spółka PANOPA Polska Sp. z o.o. została w międzyczasie przekształcona w firmę IMPERIAL Logistics Sp. z o.o. W ten sposób firma także swoją nazwą podkreśla przynależność do międzynarodowego koncernu IMPERIAL Logistics International z siedzibą w Duisburgu w Niemczech świadczącego usługi transportowe i logistyczne. Pod logo międzynarodowego koncernu IMPERIAL Logistics certyfikowany Solidny Pracodawca operuje w dywizji IMPERIAL Supply Chain Solutions, w której oferuje usługi z zakresu logistyki kontraktowej, produkcji oraz magazynowania dla branż automotive, budowy maszyn i urządzeń, przemysłu stalowego, branży FMCG, jak i branży chemicznej.

IMPERIAL Logistics Sp. z o.o. to trzy filie spółki na mapie Polski – Poznań, gdzie produkowane są przede wszystkim samochody, Gliwice, gdzie znajduje się centrum magazynowania stali oraz Polkowice, gdzie znajduje się fabryka silników. W zakresie swoich usług firma oferuje planowe dostawy części i komponentów samochodowych na linie montażowe, sekwencjonowanie i montaż wstępny, jak również zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, czyszczenie oraz konserwację pojemników na części, przepakowywanie oraz transport towarów. We wszystkich trzech lokalizacjach w Polsce spółka zarządza ponad 240 000 m2 powierzchni magazynowej, zatrudniając łącznie około 1050 pracowników.

Szereg rewolucyjnych zmian, jakie w tym roku przeszła spółka, stał się jednocześnie motorem napędowym do dalszej owocnej pracy, wyzwaniem do stawania się coraz lepszym oraz pozwolił podsumować pewien zamknięty już rozdział. Staramy się, by współpraca z nami przynosiła satysfakcję, rozwijała i pozwalała na jasne i klarowne relacje. W firmie zatrudniającej tak wielu rzetelnych i profesjonalnych pracowników ich dobro stanowi dla nas elementarną część działalności IMPERIAL Logistics.

Może Ci się również spodoba