Technologie obiektów handlowych pod kontrolą

Artykul-Rzeczpospolita-Wykresy Wykre-Wplyw-Stalej-Kontroli-Na-KosztyDotychczas za utrzymanie techniczne obiektów odpowiadał specjalistyczny personel. Dziś, w związku z wprowadzeniem automatyki budynkowej, jego obecność traci na znaczeniu. Ich rolę przejmują Centra Obsługi Zdarzeń, które zdalnie w niskich kosztach kontrolują stan i procesy związane z technologią w budynku eliminując zaangażowanie pracowników na miejscu, a dodatkowo nadzorują realizację zleceń serwisowych zapewniając ciągłość pracy wszystkich urządzeń.

Systemy zdalnej automatyki, takie jak Xaris® Intelligent Energy Saver™, nadzorują pracę coraz większej ilości technologii obiektowych – wentylację, klimatyzację, ogrzewanie, chłodnictwo, oświetlenie, systemy bezpieczeństwa oraz wiele innych. System może zdalnie dopasowywać także strategiczne technologie do rytmu działania budynku. Taki sposób działania obniża koszty zużycia energii, a kontrolą bieżącego funkcjonowania oraz zarządzaniem usterkami i sprawną obsługą serwisową zajmuje się wyspecjalizowany personel Centrum Obsługi Zdarzeń.

Niskie koszty
Dzięki możliwości zdalnego połączenia z urządzeniami – w ramach ogólnoświatowego trendu „Internet of Things” – pojawiają się nowe usługi, które pozwalają zmniejszyć koszty w obszarze facility management. W jaki sposób można to osiągnąć? Odpowiada Agnieszka Bandurowska – Dyrektor Centrum Obsługi Zdarzeń w Signal Group®. – Nasze rozwiązanie spełnia wymagania najnowszych trendów rynkowych. Czasy w których osoby techniczne musiały być na miejscu i śledzić stan technologii mijają bezpowrotnie. W większości przypadków to automatyka odpowiada za poprawną realizację działania urządzeń – nasze Centrum Obsługi Zdarzeń zdalnie nadzoruje wszystkie zdarzenia – również te nieprawidłowe. Dzięki temu, że możemy działać bardzo precyzyjnie z wyszczególnieniem każdej technologii nasz zespół jest w stanie zarządzać i utrzymać sprawność działania strategicznych procesów na wielu tysiącach obiektów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Takie możliwości daje nam aplikacja Xaris® Intelligent Energy Saver. Działania naszego Centrum zmniejszają koszty ROI szczególnie wśród naszych Klientów, którzy zarządzają wieloma obiektami w całym kraju – efekt skali ma tutaj bardzo duże przełożenie.

Optymalizacja w działaniu
Usługa zdalnego zarządzania technologiczną infrastrukturą budynku pozwala na stałą kontrolę działania poszczególnych urządzeń. Raporty okresowe pozwalają określić ich stan i stale wpływać na koszty funkcjonowania. Przykładowo – ważnym elementem funkcjonowania każdego obiektu jest wentylacja. Zdalne powiadomienia np. o koniecznej zmianie filtra w urządzeniach wentylacyjnych oraz sprawna i terminowa jego wymiana pozwoli utrzymać odpowiednią jakość powietrza, zniweluje także zwiększony opór zabrudzonego filtra, a przez to utrzyma założoną konsumpcję energii elektrycznej. Brak pełnej kontroli w oparciu o obiektywne dane prowadził dotychczas do zwiększonej eksploatacji urządzeń i zwiększonych kosztów utrzymania. To tylko jeden bardzo prosty przykład z wielu możliwych zastosowań systemu Xaris®. , który pobierając informacje bezpośrednio z urządzeń we współpracy ze zdalnym centrum obsługi może pozytywnie wpływać na ciągłość strategicznych procesów setek lub tysięcy obiektów jednocześnie, zmniejszając znacząco zaangażowanie po stronie inwestora. Centra obsługi zdarzeń odpowiadają dziś za dostarczenie informacji wraz z realizacją ustalonej procedury. Dzięki temu inwestorzy uzyskują pewność ciągłości pracy strategicznych technologii w pożądanych przez nich parametrach.

Serwis technologii
Podobny scenariusz ma miejsce także w trakcie awarii, gdzie okazuje się, że można zmniejszyć ilość interwencji serwisu nawet do 30%. Część usług eksploatacyjnych takich jak np. regularne odszronienie mroźni można rozwiązać zdalnie. Zazwyczaj zajmował się tym serwis chłodniczy, który generował dodatkowe koszty dojazdu i roboczogodziny, a dzięki systemowi Xaris® nasze Centrum Obsługi Zdarzeń może wykonać tego typu usługi, za pośrednictwem aplikacji, co niesie ze sobą obniżenie kosztów eksploatacji. Ponadto jeżeli wymagana jest obecność serwisanta danej technologii to dostarczone szczegółowe informacje z systemu Xaris® pozwalają na usunięcie usterek już podczas pierwszej interwencji serwisu, co znacząco wpływa na mniejszą ilość zakłóceń działania procesu na obiekcie i zwiększa jego efektywność. Agnieszka Bandurowska dodaje: – Wiemy jak ważne dla Klientów jest utrzymanie pełnej sprawności budynku dlatego też egzekwujemy wykonanie usług serwisowych zgodnie z zawartymi umowami SLA między naszymi Klientami a ich dostawcami. System Xaris® rejestruje kiedy poinformowaliśmy serwis o awarii oraz informuje nas o tym kiedy działanie urządzenia zostało przywrócone. W razie braku realizacji serwisu interweniujemy u dostawcy. Wpływa to na szybsze egzekwowanie zleceń serwisowych, a statystyki wskazują inwestorom skuteczność prowadzonych prac na obiektach przez serwisantów.

Standaryzacja i nowe możliwości
Wykorzystanie Centrum Obsługi Zdarzeń pozwala ustandaryzować obiekty do potrzeb inwestorów i osób zarządzających zwłaszcza sieciami retail, fashion oraz petrol. Poza pełną kontrolą działania technologii obiektowych – Xaris® umożliwia również dynamiczne zmiany w zakresie obowiązującego procesu. Nie ma już potrzeby rozpisywania procedury np. nowego trybu pracy oświetlenia w obiektach dla kilkudziesięciu lub kilkuset osób w organizacji. Wystarczy przesłać do naszego Centrum Obsługi Zdarzeń zamodelowany nowy proces lub nową procedurę, a następnego dnia proces w nowej formie może już funkcjonować we wszystkich budynkach objętych nadzorem. Oczywiście możliwe jest też wprowadzanie zmian tylko w odniesieniu do poszczególnych regionów, a nawet i pojedynczych obiektów.

W ostatnim czasie rozwój technologii i wsparcia dla niej uległ mocnym przeobrażeniom. Kiedyś technologie obiektowe musiały być nadzorowane przez pracowników bezpośrednio na obiekcie dla których często stanowiło to dodatkowe prace i obciążenia – teraz technologie Internetu Rzeczy sprawiają, że lokalne autonomiczne dotychczas technologie stają się jednym w pełni nadzorowanym systemem, który staje się jeszcze bardziej wydajnym narzędziem osiągania celów biznesowych dla inwestorów. Dzięki systemom klasy Xaris® połączonym z wyspecjalizowanymi centrami obsługi, administrowanie obiektami stało się jeszcze bardziej sprawne i skuteczne, co jednocześnie pozwala na obniżenie kosztów w stosunku do obecnych struktur obsługi technicznej po stronie inwestorów.

Może Ci się również spodoba