Castorama Polska – siła płynąca z odpowiedzialności

Castorama Polska jest przykładem organizacji, która dzięki odpowiedzialnemu prowadzeniu biznesu buduje mocne więzi ze swoim otoczeniem. Jako solidny pracodawca i uczestnik życia społeczności lokalnych, spółka wspiera innych, ale i sama odnosi w związku z tym szereg korzyści. W Cieszynie, dzięki zaangażowaniu swoich pracowników i poparciu mieszkańców,
we wrześniu Castorama otworzy nowy sklep.

2

 

Castorama Polska od 18 lat prowadzi sprzedaż w naszym kraju. Wiele osób twierdzi, że wraz z Polakami budowała i zmieniała ich domy w nowej rzeczywistości po 1989 roku. Obecnie spółka posiada ponad 70 sklepów w całym kraju i jest liderem wśród sieci sprzedających asortyment do budowy, remontów i urządzania domów oraz wyposażenia ogrodu. Cieszy się ogromnym zaufaniem wielu milionów Polaków.

Przyjazne środowisko pracy

Zarząd Castorama Polska od początku przykładał dużą uwagę do kwestii odpowiedzialności względem otoczenia, dbając o relacje ze wszystkimi swoimi interesariuszami. Kluczową grupą, wpływającą na kontakty z pozostałymi, byli zawsze pracownicy. Castorama zawdzięcza swój sukces budowie przyjaznego środowiska pracy, sprzyjającego rozwojowi zespołu. Osoby zatrudnione w firmie, które są również jej ambasadorami w codziennych kontaktach z otoczeniem, tworzą pozytywny wizerunek spółki wśród klientów i sąsiadów, dzięki swojej otwartej postawie oraz profesjonalizmowi.
Zaangażowany, zmotywowany zespół odpowiada na potrzeby klientów. W oparciu o doświadczenie i kompetencje, sieć wyróżnia się fachową obsługą i buduje swoją pozycję lidera branży. To dzięki zespołowi klienci mogą w pełni wykorzystać potencjał oferty dostępnej w sklepach Castoramy. Aby stworzyć zgraną, doświadczoną i przede wszystkim zaangażowaną ekipę, firma realizuje wiele działań. Castorama jest pracodawcą, który rozwija się wraz ze swoim zespołem, zapewniając pracownikom możliwości stałego poszerzania kompetencji. Spółka wypracowała system obejmujący zarówno szkolenia zewnętrzne, jak i wymianę doświadczeń wewnątrz organizacji. Pracownicy, którzy od lat związani są z firmą, stanowią również źródło unikatowej wiedzy dla młodszych stażem koleżanek i kolegów. Castorama dokłada też wielu starań, aby utrzymać zaangażowane i doświadczone osoby w swoich szeregach, dbając o ich motywację, zapewniając atrakcyjne warunki zatrudnienia i w ten sposób tworząc przyjazne środowisko pracy. Wysiłki te znajdują swoje odzwierciedlenie w danych dotyczących struktury zatrudnienia i udziału w niej doświadczonych osób. Aż 68% z nich stanowią obecnie ludzie związani z firmą od przynajmniej 5 lat.

Inicjatywa pracowników siłą Castoramy

Aktywna postawa pracowników Castoramy przejawia się również w działaniach wykraczających poza codzienne obowiązki i obsługę klientów. Zespoły chętnie angażują się w akcje dobroczynne, wspierając potrzebujących w społecznościach lokalnych. Inicjatywy realizowane dobrowolnie obejmują m.in. pomoc w modernizacji przestrzeni publicznej, czy uczestnictwo w warsztatach Majsterkowo, podczas których młodzież szkolna uczy się w sklepach Castoramy samodzielności i postaw proekologicznych. Szczególnym przykładem zaangażowania personelu jest inicjatywa podjęta przez zespół w Cieszynie – w mieście, w którym spółka z powodzeniem działa od 10 lat. Castorama jest tam cenionym pracodawcą, a jej pracownicy dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu cieszą się dużą renomą. Więzy, jakie łączą firmę z jej zespołem i lokalną społecznością, oraz postawa załogi przyniosły jej dodatkowe korzyści w sytuacji wyjątkowej, z którą musiała zmierzyć się w ubiegłym roku. Zaangażowani pracownicy wzięli sprawy w swoje ręce W 2014 roku, w związku z zakończeniem wynajmu obiektu w Cieszynie, Castorama stanęła przed koniecznością przeniesienia działalności do nowej lokalizacji. Zbliżający się termin opuszczenia dotychczasowego budynku przypadał na koniec kwietnia 2015 roku.

Od dłuższego czasu zarząd firmy prowadził działania na rzecz umożliwienia budowy nowej Castoramy na przejściu granicznym w Boguszowicach, gdzie powstać miał Cieszyński Park Handlowy.

Warunkiem koniecznym do zrealizowania inwestycji było przyjęcie przez Radę Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zezwalałby na powstanie w tej lokalizacji sklepu wielkopowierzchniowego. Dla końcowego sukcesu kluczowe okazały się dodatkowe działania z inicjatywy pracowników sklepu, którzy postanowili walczyć o możliwość jak najszybszego otwarcia nowej Castoramy w ich mieście i utrzymanie swoich miejsc pracy.

W grudniu 2014 roku pracownicy wyszli z inicjatywą zbierania podpisów pod petycją „W sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego budowę Cieszyńskiego Parku Handlowego”, a w nim nowej Castoramy, którą później złożyli na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna. Udało się im uzyskać poparcie prawie 3000 osób. Działali też aktywnie w mediach społecznościowych i prowadzili dialog z mieszkańcami Cieszyna i okolic przekonując, że umożliwienie budowy Cieszyńskiego Parku Handlowego będzie korzystne dla miasta i jego mieszkańców.

Po swojej stronie mieli mocne argumenty. Rewitalizacja przejścia granicznego w Boguszowicach przyniesie korzyści wizerunkowe dla miasta oraz dla działających już tam przedsiębiorców. Dzięki inwestycji powstanie też ok. 200 miejsc pracy. Budowa Parku Handlowego oznacza też znaczne wpływy do budżetu samorządu z tytułu dzierżawy terenu.

Dnia 18 grudnia 2014 roku odbyła się sesja Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na której pojawili się pracownicy sklepu wraz z transparentami nawołującymi do umożliwienia rozwoju miasta. Po długiej dyskusji plan zagospodarowania przestrzennego dla Boguszowic poddano głosowaniu i został on przyjęty.

Nowy, zrównoważony sklep

Po przyjęciu planu, Castorama przystąpiła do realizacji inwestycji w ramach Cieszyńskiego Parku Handlowego w Boguszowicach, oddalonego zaledwie o 3 kilometry od dotychczasowej lokalizacji. Dziesięcioletnie doświadczenie na lokalnym rynku pozwoli Castoramie wybudować obiekt komfortowy, dużo bardziej odpowiadający na aktualne potrzeby klientów. Jego oczywistymi atutami będą: dogodne położenie z łatwym dojazdem, duży parking i bardzo nowoczesna konstrukcja. Aranżacja sklepu, znacznie szersza oferta produktów i usług oraz sposób prezentacji asortymentu będą w większym stopniu inspirować klientów i wspierać podczas realizacji ich projektów. Ponadto, inwestycja jest realizowana w zgodzie z aktualną strategią odpowiedzialności społecznej spółki, której fundamentami są pracownicy, dostawcy i środowisko naturalne. Jednym z założeń nowego sklepu jest pomaganie klientom w tworzeniu zrównoważonych domów, poprzez dostarczanie oferty umożliwiającej oszczędzanie energii, edukację i budowanie postaw proekologicznych. W tym zakresie obiekt Castoramy w Cieszynie może zdecydowanie służyć za przykład godny naśladowania. Odpowiada on rygorystycznym normom z zakresu ochrony środowiska. Zastosowano w nim wiele innowacyjnych rozwiązań pozwalających oszczędzać energię. W jego elewacji wykorzystano wyłącznie certyfikowane drewno pozyskiwane z poszanowaniem środowiska i praw pracowniczych. Ponadto, do budowy parkingu przed sklepem użyta została w 70% istniejąca podbudowa parkingowa po uprzednim przejściu granicznym.

Otwarcie nowego sklepu w Cieszynie jest wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla Castorama Polska, a przede wszystkim dla społeczności lokalnej, pracowników i klientów. Jego powstanie jest dowodem na to, że warto podchodzić odpowiedzialnie do działalności biznesowej, zapewniać długofalowe korzyści dla wszystkich interesariuszy, jak i uwzględniać całościowy wpływ inwestycji na otoczenie.

Może Ci się również spodoba