Jak wyrok w sprawie państwa Dziubak wpłynął na sytuację frankowiczów?

Czy jeden wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zmienić sytuację tysięcy kredytobiorców posiadających kredyty frankowe? Jak pokazują statystyki zapadających wyroków tuż po orzeczeniu TSUE, w ostatnich trzech miesiącach 2019 roku górą byli frankowicze, wygrywając tylko w grudniu około 70 proc. spraw.
Czy 2020 rok również będzie należał do frankowiczów? Wydaje się, że tak, gdyż rok rozpoczęliśmy wygraną kredytobiorców w najgłośniejszej polskiej sprawie frankowej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie państwa Dziubak, unieważniający ich umowę kredytową zawartą z Raiffeisen Bank International AG, jest niezmiernie korzystny dla samych zainteresowanych, ale jest również wspaniałą wiadomością dla wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z kursem waluty obcej. To dzięki tej sprawie polscy frankowicze otrzymali ogromne wsparcie z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Otrzymali również wsparcie od polskich instytucji, których głównym zadaniem jest dbanie o przestrzeganie prawa, w tym odnoszącego się do praw konsumentów, w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, które w swoich wystąpieniach jednoznacznie stanęły po stronie frankowiczów. Nadmienić trzeba, że wszystkie te podmioty jednoznacznie opowiedziały się za brakiem podstaw do roszczeń formułowanych przez banki w zakresie dochodzenia od kredytobiorców roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału, w przypadku unieważnienia umowy, wskazując że byłoby to sprzeczne z celem Dyrektywy 93/13, którego istotą jest zapewnienie ochrony konsumenta.
Ponadto należy zauważyć, że linia orzecznicza cały czas się kształtuje, chociaż nie budzi już wątpliwości sądów, że konstrukcja mechanizmu indeksacji jest niedozwolona. Wątpliwości pojawiają się w zakresie skutku, jaki wywoła usunięcie tego mechanizmu z umowy. Tutaj pojawiają się dwie możliwości. W pierwszej sąd, uznając mechanizm indeksacji za nieuczciwy, usuwa go z umowy, przy czym uznaje, że strony są związane pozostałą jej treścią. Druga droga prowadzi do uznania umowy za nieważną w całości, tak jak to miało miejsce w sprawie państwa Dziubak. Zarówno pierwsze, jak i drugie rozwiązanie jest dla kredytobiorcy korzystne, chociaż pociąga za sobą odmienne skutki prawne i ekonomiczne. Warto podkreślić, że Sąd Najwyższy w swoich wyrokach z kwietnia, maja i października 2019 r. opowiedział się za pierwszą z wymienionych koncepcji.
Publikowane na łamach gazety „Rzeczpospolita” i „Parkiet” statystyki wskazują, że w ostatnim kwartale 2019 r. lekką przewagę uzyskała koncepcja z unieważnieniem umowy kredytowej. To, co wymaga podkreślenia, to fakt, że stanowczo zmalał odsetek spraw przegrywanych przez frankowiczów. Powyższe może skłonić niezdecydowanych lub nieprzekonanych kredytobiorców do podjęcia działań w zakresie swoich umów kredytowych, które dotknięte są niedozwolonym mechanizmem indeksacyjnym.


VOTUM Robin Lawyers S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOTUM wspiera obecnie kilkanaście tysięcy kredytobiorców w tych zmaganiach. Sztab specjalistów dedykowany frankowiczom liczy sobie ponad 140 osób, których praca przełożyła się na ponad 2 tys. złożonych pozwów, a pierwsze z nich zakończyły się już nieprawomocnymi korzystnymi rozstrzygnięciami na rzecz kredytobiorców. Sprawy, które zakończyły się już korzystnie dla kredytobiorców, wsparcie ze strony instytucji państwowych oraz październikowy wyrok TSUE pokazują, iż warto zdecydować się na podjęcie działań.


 

Może Ci się również spodoba