GEDIA – siła zespołu

Grupa GEDIA Automotive projektuje i produkuje elementy oraz podzespoły nadwozia i podwozia do samochodów osobowych i ciężarowych. Za rok 2017 wygenerowaliśmy obrót w wysokości 600 milionów euro.

3

Posiadamy łącznie osiem lokalizacji produkcyjnych położonych w Niemczech, Chinach, Hiszpanii, Indiach, Meksyku, Polsce, USA i na Węgrzech. GEDIA jest udziałowcem wielu podmiotów badawczych i rozwojowych. Globalnie zatrudniamy 4 200 osób, z czego półtora tysiąca w przedsiębiorstwie w Nowej Soli.
GEDIA Poland, założona w pierwszych miesiącach 1998 roku, stanowiła dla mieszkańców południowej części województwa lubuskiego dowód na to, że nowoczesność, technologia i rozwój nie są zarezerwowane tylko dla aglomeracji i wielkich ośrodków.
Nasza lokalna społeczność dowiodła, że tutejsi mieszkańcy posiadają nadzwyczajną motywację do pracy, są kreatywni i przygotowani do sprawdzenia się w najambitniejszych technologiach, świetnie wykorzystując przy tym szansę na start w nowoczesność i postęp.
Właściciele Grupy GEDIA Automotive od początku istnienia swojej polskiej spółki inwestowali w najlepsze środki produkcji oraz zaplecze techniczne na miarę wyzwań XXI wieku.
W roku 2008 pod nazwą GEDIA POLAND ASSEMBLY powstała w Nowej Soli druga lokalizacja
Grupy, która od samego początku bardzo mocno zaistniała na rynku dostawców automotive. Ostatecznie, w 2014 r. obydwa przedsiębiorstwa, decyzją udziałowców, zostały połączone w jedną spółkę GEDIA Poland.
W zakresie technologii do roku 2012 nasze główne kompetencje stanowiło tłoczenie na zimno, zgrzewanie i spawanie, jednak od tego czasu potrafimy także tłoczyć w trudnej technologii formowania na gorąco. W ten sposób z dumą zapisaliśmy nową kartę w historii polskiego przemysłu, ponieważ przed nami nikt tego w Polsce nie robił. Obecnie posiadamy już trzy linie pracujące w tej technologii, a sukces, jaki odnieśliśmy dzięki tej kompetencji, dowodzi słuszności realizowanych przez nas strategii.
Zadowolenie klientów należy do naszych priorytetów i również temu służy rozbudowa infrastruktury logistycznej zrealizowana przez nas w ostatnich miesiącach, natomiast satysfakcja naszego personelu dopinguje i motywuje do kontynuacji naszej długofalowo wytyczonej polityki inwestycyjnej.
Dynamiczny rozwój GEDIA Poland nieustannie uwalnia naszą energię do ciągłego doskonalenia, zaprawia we współpracy w międzynarodowych zespołach, zaskarbia uznanie dla fachowości, wiedzy i profesjonalizmu polskiego zespołu.
Nieprzerwanie inwestujemy w rozwój personelu oraz w optymalne, stabilne i nowoczesne środowisko pracy. Dumą GEDIA Poland jest jej zespół – w lwiej części lokalny, wielopokoleniowy, świadomy wyzwań, szans i perspektyw.
Czynimy wszystko, aby nasi pracownicy czuli się tutaj bezpiecznie, mieli świadomość trwałego, stabilnego zatrudnienia. Potrafimy łączyć pokolenia, a pasje zawodowe realizować na równi z osobistymi. Naszym sukcesem chętnie się dzielimy, wspierając edukację, sport, kulturę i tych, którzy dopiero czekają na swój życiowy start.

Może Ci się również spodoba