Baltona w gronie liderów HR

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w tegorocznej edycji projektu Solidny Pracodawca Roku uzyskało wyróżnienie
w kategorii ogólnopolskiej. Firma prowadzi działalność handlową w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych zlokalizowanych w portach lotniczych w Polsce i krajach europejskich. W ramach Grupy Kapitałowej prowadzona jest również działalność gastronomiczna pod szyldami „Cavarious” „Coffee Corner”, „Coffee Express” oraz „Travel Chef”, natomiast spółka zależna Baltona Shipchandlers zajmuje się zaopatrzeniem statków. W Grupie Kapitałowej pracuje łącznie 570 osób.

7

Baltona jest pracodawcą, który silnie stawia na rozwój potencjału organizacji. Model rozwoju pracownika jest przykładem dobrze zorganizowanego i wieloetapowego podejścia do realizacji tego celu. Firma jasno określa zasady zatrudnienia zgodnego z obowiązującym prawem. Buduje zaufanie i bezpieczeństwo wśród pracowników, którzy już od pierwszych dni mają jasno określone możliwości rozwoju w ramach organizacji. Spółka promuje te działania przy wykorzystaniu awansu poziomego oraz pionowego. Pracownicy posiadają sprecyzowaną ścieżkę kariery; poprzez zdobywanie wiedzy i doświadczenia podnoszą swoje kwalifikacje oraz oraz uzyskują wyższe wynagrodzenie.

Grupa Baltona współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi, posiada także trenerów wewnętrznych wyłonionych spośród najlepszych pracowników. Współpraca ze światowymi markami pozwala na uczestnictwo w organizowanych przez nie szkoleniach, a także zdobywanie i doskonalenie wiedzy produktowej. Dodatkową korzyścią są zniżki na zakup produktów w sklepach pracowniczych oraz zniżki na zakup posiłków i napojów w kawiarniach oraz restauracjach prowadzonych przez spółkę zależną.

Firma oferuje wiele programów motywacyjnych zarówno finansowych, jak i pozafinansowych. Organizuje liczne konkursy dla pracowników, gdzie nagrodami są m.in. wycieczki, aktywne formy spędzania czasu, integracja a także zwiedzanie różnych zakątków świata. Najlepsi pracownicy reprezentują firmę w konkursach ogólnokrajowych. Spółka organizuje również konkursy dla dzieci pracowników. Dzięki działaniu w międzynarodowym środowisku daje pracownikom możliwość poznawania specyfiki pracy w różnych oddziałach na świecie. Organizuje konkursy dla pracowników oraz ich dzieci, gdzie nagrodami są m.in. wycieczki, aktywne formy spędzania czasu, integracja, a także podróże. Najlepsi pracownicy reprezentują firmę w konkursach ogólnokrajowych.

Grupa oferuje rozbudowany pakiet socjalny m.in. prywatna opieka medyczna, wsparcie na święta, wczasy pod gruszą a także refunduje możliwość dokształcania w formie studiów podyplomowych czy nauki języków obcych. Nie zapomina o tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji pomagając im finansowo i nie tylko. Baltona to przedsiębiorstwo, które wychodzi poza „swoje mury” wspierając społeczność lokalną poprzez pomoc oraz liczne akcje charytatywne. Spółka wswpólpracuje z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych: nawiązuje też współpracę z osobami zainteresowanymi płatnymi praktykami i stażami w ramach których, mogą zdobywać doświadczenie w Polsce oraz oddziałach w Europie. Baltona to firma z 70-letnią tradycją docenia pracę z pracownikami z długim stażem, którzy związali swoją ścieżkę zawodową właśnie z tą spółką. W organizacji promowana jest idea budowania wieloletnich i silnych relacji współpracy. Grupa tworzy przyjazne środowisko pracy w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego poszanowania. Rozwój pracowników oraz budowanie zaufania do firmy jest jednym z ważniejszych celów organizacji.

Może Ci się również spodoba