Firma przyjazna pracownikom

Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol Spółka Akcyjna to firma, która istnieje w Polsce już od przeszło 70. lat. Tak duże doświadczenie przekłada się nie tylko na rozpoznawalność marki zarówno w Polsce, jak i za granicą, ale i na dziesiątki sukcesów odnoszonych przez firmę na różnych polach swojej działalności. Zwieńczeniem tych sukcesów są liczne nagrody, wśród których wymienić można choćby zdobywany regularnie od siedmiu lat tytuł „Solidnej firmy”. Firma WZZ Herbapol S.A. została uhonorowana w tym roku tytułem Solidnego Pracodawcy Roku. To dowodzi, że 70 lat doświadczenia to także umiejętność budowania i utrzymywania wysoko wykwalifikowanego zespołu. 

2W firmie z ponad 70-letnim doświadczeniem pracuje obecnie ok. 550 osób. To, co dość szczególne, to fakt, że sporo pracowników to doświadczeni specjaliści po 50. roku życia. Nie brakuje również młodych osób, które swoje nadzieje z firmą wiążą już na etapie nauki, zgłaszając się na organizowane w WZZ
Herbapol S.A. praktyki. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń co roku ok.15 osób będzie miało szansę pracować z najlepszymi specjalistami w branży farmaceutycznej i nie tylko. Wiele z nich otrzyma propozycję pracy i zostanie w firmie na wiele lat – trzeba bowiem wiedzieć, że wskaźnik rotacji utrzymuje się tu na niskim poziomie.
Co sprawia, że w firmie z taką tradycją, w tak wymagającej branży i przy tak dużym zróżnicowaniu pod względem wieku i doświadczenia pracowników udaje się utrzymać stabilny zespół specjalistów? Odpowiedź jest prosta: ludzie. I na równi z nimi: mądrze prowadzona polityka personalna. Ta ostatnia opiera się na wypracowanym przez kilka dekad systemie, który zakłada wszechstronny rozwój pracowników.
Trzeba bowiem zauważyć, że WZZ Herbapol S.A. naprawdę rozumieją, że rozwój pracownika ma bezpośrednie przełożenie na sukces biznesowy całej firmy. W ramach realizowanych w firmie programów szkoleniowych pracownicy uczestniczą m.in. w szkoleniach i warsztatach zewnętrznych. Od 2015 roku średnio w danym roku pracownicy uczestniczyli w ok. 70 szkoleniach otwartych organizowanych przez firmy zewnętrzne.
Ponadto pracownicy uczestniczą regularnie w szkoleniach i warsztatach wewnętrznych prowadzonych we własnym zakresie przez trenerów wewnętrznych (szkolą wysoce wykwalifikowani pracownicy, eksperci w danej dziedzinie zatrudnieni w firmie) oraz w szkoleniach o charakterze zamkniętym, realizowanych przez firmy zewnętrzne, ale dedykowanych jedynie pracownikom WZZ Herbapol S.A. Przykładem tych ostatnich mogą być cykliczne szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Produkcyjnej(z ang. Good Manufacturing Practice– GMP). Tylko w roku 2017 przeprowadzono w firmie sześć szkoleń z obszaru GMP, w których udział brało ok. 180 osób.
Firma duży nacisk kładzie również na rozwój kadry menedżerskiej, tworząc i realizując różne projekty szkoleniowe w zakresie kompetencji miękkich. Aktualnie pracownicy szczebla menedżerskiego uczestniczą w cyklicznym i długofalowym programie spersonalizowanym na potrzeby firmy. Dodatkowo pracownicy spółki mają możliwość uczestniczenia m.in. w szkoleniach językowych na różnych poziomach zaawansowania oraz w licznych sympozjach, kongresach, konferencjach, seminariach zarówno farmaceutycznych, jak i typowo menedżerskich.
Przy tak ogromnych możliwościach rozwoju nie dziwi fakt, że zespół jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce tworzą pracownicy wysoko wykwalifikowani, doświadczeni i zgrani – szkolenia to również doskonała forma integracji. Przy tej okazji warto wspomnieć również o bogatym pakiecie socjalnym i szerokim wachlarzu benefitów pracowniczych, do których oprócz wielopoziomowych benefitów zaliczyć należy również dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, karty Multisport , a także szereg miłych gestów, jak paczki świąteczne, bony i cała gama biletów na wydarzenia kulturalne.
W świetle takiej tradycji, doświadczenia, a także dotychczasowych osiągnięć perspektywy firmy są doskonałe, co pozwala jednoznacznie nazwać politykę personalną WZZ Herbapol S.A. sukcesem.

Może Ci się również spodoba