ANWIL Solidnym Pracodawcą 2015

ANWIL to wiodace pracodawca przedsiebiorstwo sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Włocławska spółka zGrupy ORLEN jest jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce, a takze 2producentem nawozów azotowych w kraju. Najwyzszej jakosci produkty spółki tra aja do odbiorców z ponad 40. krajów. Osiągnięcia ANWIL na niwie eksportowej docenił w 2015 r. dziennik „Rzeczpospolita”, który przyznał spółce tytuł Orła Eksportu w Kujawsko-Pomorskim w kategorii „Najlepszy eksporter”. Firma już drugi raz z rzędu zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy.

Pracownicy – podstawa sukcesu

ANWIL zawdzięcza swoją silną pozycję na gospodarczej mapie Polski przede wszystkim codziennemu zaangażowaniu pracowników, którzy są największą wartością przedsiębiorstwa. Dlatego zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego jest dla kadry zarządzającej jednym z kluczowych celów. Ze względu na specyfikę produkcji chemicznej także kwestie bezpieczeństwa w ANWIL mają znaczenie priorytetowe. O tym, że spółka organizuje pracę w sposób wyróżniający ją na tle pozostałych pracodawców i może stanowić wzór dla innych dużych przedsiębiorstw w kraju najlepiej świadczy fakt, że ANWIL został uhonorowany przez Państwową Inspekcję Pracy prestiżowym tytułem „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz otrzymał Puchar Przewodniczącego OPZZ za promowanie dobrych praktyk w zakresie bezpiecznych warunków pracy.

Rozwój

ANWIL wspiera swoich pracowników zarówno w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak i poziomu wykształcenia, oferując im dofinansowanie studiów podyplomowych, zapewniając udział w specjalistycznych kursach, sympozjach i konferencjach branżowych. Przy pomocy oceny okresowej pracownik wraz ze swoim przełożonym opracowują indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, ustalając kolejne kroki, umożliwiające mu awans poziomy bądź pionowy.
W związku z przynależnością ANWIL do Grupy ORLEN pracownicy mogą rozwijać się także poza strukturami włocławskiej spółki, korzystając z polityki mobilności obowiązującej Koncernie.

Wsparcie

Ludzie, którzy mają hobby są pełni pozytywnej energii. Dlatego ANWIL wspiera pracowników także po godzinach pracy. Służy temu program „ANWIL Pasja”, w którym pracownicy mogą się ubiegać o dofinansowanie swoich aktywności w czasie wolnym. Spółka integruje również pracowników uprawiających sport, umożliwiając im w programie „ANWIL na sportowo” wspólne ćwiczenia pod okiem profesjonalnych trenerów

Zatrudnienie

ANWIL – zatrudniając ponad 1200 osób – jest jednym z największych pracodawców w województwie kujawsko – pomorskim. Spółka pozostaje otwarta zarówno na doświadczonych ekspertów, posiadających unikalną wiedzę na temat procesów produkcyjnych, jak i świeżo upieczonych absolwentów szkół technicznych. W ramach programu „Młodzi – Napędzamy Przyszłość” ANWIL zaprasza uczniów, studentów i absolwentów do odbycia praktyk oraz staży. Udział w programie jest dla wielu początkiem pracy zawodowej w spółce.

 

Może Ci się również spodoba