Własna firma to samorealizacja i niezależność

Niezależność wobec pracodawcy i bycie szefem sobie samemu to główne powody, dla których Polacy, pytani w ramach raportu AGER 2015 – Światowy Raport Amway o Przedsiębiorczości, zdecydowaliby się na założenie własnej firmy. W dalszej kolejności zwracali uwagę, że własna firma stanowi źródło dochodów; umożliwia samorealizację i wdrażanie swoich pomysłów. 

Bez nazwy-2

Sondaż zrealizowano w kilku częściach kraju na grupie 1 tys. respondentów. To część raportu AGER 2015 – Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości, przygotowanego przez Instytut GFK we współpracy z Katedrą Strategii i Organizacji Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Monachium z udziałem 49775 respondentów w 44 krajach. Z badania wynika, że 71 proc. Polaków ma pozytywne podejście do przedsiębiorczości, a 22 negatywne. W porównaniu do stanu sprzed roku pozytywne podejście nieco się zmniejszyło (z 76 proc.) Wśród przeszkód w założeniu własnej firmy Polacy podają najczęściej: obawę przed porażką (71 proc.), obciążenia finansowe, prowadzące do bankructwa (33 proc.), zagrożenie kryzysem (26 proc.) oraz obawę przed bezrobociem (21 proc.).
Polacy zdecydowaliby się na własną działalność głównie po to, by zyskać niezależność od szefa i być szefem sobie samemu (47 proc.), z powodów finansowych (40 proc.), by wdrażać własne pomysły (37 proc.). Własna firma to także szansa na powrót na rynek pracy i alternatywa dla bezrobocia (25 proc.), a także szansa na lepsze łączenie obowiązków zawodowych, rodzinnych i wypoczynku (23 proc.). Wyniki sondażu różniły się w skali kraju. Na południu kraju jako główny powód rozpoczęcia działalności częściej podawano niezależność i samorealizację; na północy –względy finansowe.
W całej Polsce jest około 1,77 mln przedsiębiorstw. Najwięcej z nich to mikroprzedsiębiorstwa, których liczba w ciągu ostatnich kilku lat regularnie wzrasta. Obecnie jest ich 1,5 mln i stanowią 95,6 proc. wszystkich przedsiębiorstw. W ubiegłym roku powstało ich około 296 tys.; najwięcej w centralnej części kraju.

Może Ci się również spodoba