Razem budujemy naszą przyszłość

Kluczem do sukcesu Grupy Górażdże są nasi Pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę , kompetencje i kreatywność realizujemy naszą strategię rozwoju i budujemy przewagę konkurencyjną na rynku. Tytuł solidnego Pracodawcy traktujemy jako znaczące wyróżnienie, ale także zobowiązanie do dalszej konsekwentnej realizacji przyjętego kierunku transformacji organizacyjnej w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i oczekiwania naszych Pracowników – Jacek Połącarz, Dyrektor Personalny, Członek Zarządu Górażdże Cement SA

Bez nazwy-1

Kim jesteśmy

Grupa Górażdże to lider w krajowej produkcji cementu i jeden z największych w Polsce wytwórców betonu towarowego i kruszyw. Działaniom firmy przyświeca idea „Chcemy być dumni nie tylko z tego, co robimy, ale i z tego jak to robimy.” Przy wykorzystaniu produktów Grupy, rozwija się polska gospodarka jak również inne przedsiębiorstwa. Firma dokłada starań, aby środowisko naturalne nie traciło, ale wręcz dzięki temu zyskiwało – podobnie jak lokalne społeczności, z którymi sąsiadują fabryki. Za trzy linie biznesowe w Grupie odpowiadają odpowiednio spółki: Górażdże Cement, Górażdże Kruszywa oraz Górażdże Beton, w których jest zatrudnione ponad 1300 osób.
Grupa jest częścią międzynarodowego koncernu HeidelbergCement, jednego z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. Firma jest obecna w 60 krajach na pięciu kontynentach i zatrudnia ponad 59.000 pracowników.

Pracodawca z wyboru

Zmiany zachodzące na rynku pracy, efektywne zarządzanie zespołami w środowisku wielopokoleniowym czy też digitalizacja procesów biznesowych to jedne z kluczowych wyzwań dla Grupy Górażdże. Aby sprostać tym wyzwaniom firma potrzebuje wartościowych, kompetentnych i zaangażowanych pracowników, w związku z tym tworzy kulturę i strategię personalną, która pozwoli na utrzymanie ich w strukturach organizacji na lata.
Grupa chce być pracodawcą z wyboru, dlatego ich strategia personalna opiera się na budowaniu dobrej atmosfery pracy, umacnianiu wzajemnego szacunku i zaufania, czy też otwartej i – co najważniejsze – dwustronnej komunikacji. Firma oferuje stabilną pracę, czytelne zasady wynagradzania i premiowania za osiągane wyniki, rozbudowany system szkoleń, a przede wszystkim możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego i kariery w kraju, jak i zagranicą w ramach koncernu HeidelbergCement. Szeroko rozumiana dbałość o pracowników jest fundamentem sukcesów i rozwoju tej organizacji.

W trosce o rozwój pracowników

Rok rocznie przedsiębiorstwo inwestuje w rozwój kompetencji pracowników. Szkolenia dotyczą wszystkich szczebli zarządzania od poziomu operacyjnego po kadrę zarządzającą. W ostatnich latach koncentruje się na programach szkoleniowych szytych na miarę potrzeb Grupy i oczekiwań pracowników. Jednym z nich był realizowany na przestrzeni niemal 2 lat Program Mentoringu, w którym pracownicy Grupy
Górażdże z dużym doświadczeniem biznesowym i międzynarodowym weszli w rolę Mentorów wspierających rozwój zawodowy swoich Mentee. Kolejnym z programów jest Synergia i Rozwój, w ramach którego kilkudziesięciu pracowników wszystkich linii biznesowych szkoli się wspólnie i przygotowuje do realizacji w ramach zespołów projekty, ukierunkowane na wzrost konkurencyjności organizacji. Połączenie wieloletniego doświadczenia z nieszablonowym spojrzeniem na biznes już dziś przynosi wymierne korzyści. Grupa rozwija także wewnętrzne programy szkoleniowe. W takiej formule trenerzy wewnętrzni od kilku lat prowadzą praktyczne szkolenia w zakresie bezpiecznej organizacji pracy.

Program Wolontariatu Pracowniczego i benefity dla pracowników

W Grupie Górażdże pracownicy korzystają z szerokiego programu świadczeń pozapłacowych. Firma oferuje bogaty pakiet prywatnej opieki medycznej, programy profilaktyki zdrowotnej, dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie wybranych form aktywności fizycznej, turnusów sanatoryjno-leczniczych i wiele innych. Wspiera pasje i zainteresowania pozazawodowe pracowników, dofinansowując np. pakiety startowe w różnego typu zawodach sportowych
(biegi, maratony). Od 6 lat prowadzi Program Wolontariatu Pracowniczego, wspierając zaangażowanie społeczne zatrudnionych osób. Wolontariat pracowniczy to szczególny rodzaj odpowiedzialności biznesowej. To wyjątkowa inicjatywa, w której wolontariusze samodzielnie tworzą zespoły, opracowują projekty na rzecz lokalnych społeczności i realizują je, korzystając ze wsparcia finansowego Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. Poświęcając swój czas, wykorzystując własne umiejętności i zaangażowanie całych zespołów, wolontariusze stają się ambasadorami firmy w lokalnych społecznościach.
W ciągu ostatnich kilku lat dofinansowano blisko 70 różnych inicjatyw wolontariackich pracowników. Większość z nich to przedsięwzięcia mające na celu remonty i poprawę lokalnej infrastruktury (świetlic wiejskich, szkół, przedszkoli, obiektów sportowych). Pracownicy organizują pikniki ekologiczne, rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży, projekty edukacyjne (astronomia), projekty integracji i aktywizacji osób starszych, promujące zdrowy styl życia oraz inne inicjatywy społeczne i obywatelskie.


GÓRAŻDŻE W OCZACH PRACOWNIKÓW

Tomasz Lizoń – Inżynier ds. górniczych i gospodarki gruntami

IX 2015 – poważna decyzja – zaczynam pracę w Grupie Górażdże. Zaskoczył mnie program wdrożenia i pozytywne nastawienie innych Pracowników, generalnie fajna atmosfera. Z perspektywy kilu lat pracy – coraz więcej ambitnych wyzwań i poczucie ciągłego rozwoju. Moje zaangażowanie przekłada się na poczucie satysfakcji.

Bogusław Frużyński – specjalista ds. marketingu cyfrowego

Przygodę z Grupą Górażdże zacząłem rok temu w dziale marketingu. Mamy dużą swobodę działania i wdrażania nowych rozwiązań. Wiem, że realizowane przeze mnie zadania i projekty mają sens i przekładają się na wartość dodaną dla całej Grupy. Dzięki dobrej atmosferze w pracy i ambitnym celom każdy dzień zaczynam zmotywowany do kolejnych wyzwań.

Andrzej Legrand – operator urządzeń produkcji cementu

Praca jest ciężka, ale mam normalną umowę i pieniądze są zawsze na czas. Lubię swoją pracę, choć czasami musimy szybko działać i reagować na awarie to zawsze działamy jak jeden zespół.

Justyna Feliks – kontroler podatkowy

O wyborze Górażdży zdecydowała pozycja w regionie i opinia rzetelnego Pracodawcy. Pociągała mnie perspektywa pracy w międzynarodowym koncernie i możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. W Górażdżach cenię sobie różnorodność wyzwań i brak monotonii.

Piotr Misz – kierownik Sprzedaży

Do Górażdży trafiłem po fuzji ze znacznie mniejszej organizacji. Przestawienie się na pracę w ramach koncernu było sporym wyzwaniem. Ale opłaciło się – od kilku miesięcy moim tymczasowym miejsce pracy jest Australia.

 

Może Ci się również spodoba