Inteligentne usługi finansowe

EOS KSI Polska to wiodąca firma windykacyjna, działająca przede wszystkim na rynku międzynarodowym. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zakup niezabezpieczonych i zabezpieczonych portfeli wierzytelności. Jako specjalista w dziedzinie oceny i obsługi należności EOS w Polsce oferuje pełen zakres usług windykacyjnych oraz obsługę prawną tworząc przy tym rozwiązania dobre dla obu stron.

Rozmowa z Dariuszem Petynką, prezesem zarządu EOS KSI Polska.

– EOS jest międzynarodowym dostawcą spersonalizowanych usług finansowych. Na jakich fundamentach opiera się działalność firmy?

– Głównym przedmiotem funkcjonowania EOS Group jest zarządzanie wierzytelnościami, obejmujące trzy kluczowe segmenty: windykacja powiernicza, skup długów i outsourcing procesów biznesowych. Mając blisko 7 500 pracowników i ponad 60 jednostek zależnych, EOS oferuje około 20 000 klientom B2B w 26 krajach na całym świecie bezpieczeństwo finansowe. Jest to możliwe dzięki dostosowanym, elastycznym usługom w segmentach B2C i B2B. Będąc częścią międzynarodowej sieci spółek partnerskich EOS Group, mamy dostęp do zasobów w ponad 180 krajach. Jej główne sektory docelowe to bankowość, media i telekomunikacja, a także sektor publiczny, nieruchomości, sprzedaż wysyłkowa, handel elektroniczny, a obecnie coraz bardziej skupiamy się na wierzytelnościach zabezpieczonych.

– Jakimi zasadami w biznesie kieruje się EOS KSI Polska?

–Naczelnymi zasadami w całym EOS Group są dążenie do celu i zrozumienie sytuacji. Zapewniamy skuteczną realizację działań w sposób rzetelny i zaangażowany. Do każdej sytuacji podchodzimy w sposób indywidualny i otwarty, w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla wszystkich partnerów. Współpracujemy z klientami w charakterze dostawcy usług i partnera, zaś dłużników traktujemy jak partnerów biznesowych. Nasze dążenie do celu opiera się na indywidualnym podejściu do każdej sprawy oraz znajdowaniu kompromisowych rozwiązań dla wszystkich zaangażowanych stron. Teraz kiedy jesteśmy w trakcie wewnętrznej zmiany kultury organizacyjnej pracy stajemy się coraz bardziej świadomi tego w jakim kierunku chcemy podążać oraz co wpływa na przyszły sukces naszej firmy. Mamy zdefiniowane motto spółki, wyłoniliśmy 7 najważniejszych naszym zdaniem wartości jakimi powinna kierować się spółka oraz znamy wizję na przyszłość. To wszystko można obejrzeć w naszym spocie poniżej:

– Kim dla EOS KSI Polska są dłużnicy?

– Doskonale potrafimy zrozumieć znaczenie istniejących relacji biznesowych. Nasza firma pełni funkcję mediatora w sytuacji, gdy stosunki te zostały nadszarpnięte. Traktujemy dłużników tak samo, jak inne osoby, z którymi współpracujemy – uczciwie i z szacunkiem. Windykacja w naszej spółce jest daleka od popularnych uprzedzeń dotyczących branży. Radzenie sobie z długiem bardzo często oznacza radzenie sobie z emocjami. Dlatego też, sednem centrów obsługi klienta EOS w Polsce jest znalezienie rozwiązania dla każdego, kto posiada długi. Radzimy sobie z długiem w sposób konstruktywny i dochodzimy do porozumienia w sprawie płatności. EOS KSI Polska zawsze przestrzega porozumień osiągniętych z zadłużonymi klientami klientów.

– W jaki sposób prowadząc własną działalność można uchronić się przed problemami z utrzymaniem płynności finansowej?

– Pierwszym etapem procesu ochrony firmy przed podmiotami uchylającymi się od zapłaty jest wstępna ocena i zatwierdzanie potencjalnych klientów. Niezwykle istotne jest wprowadzenie jasno określonego procesu wyboru, aby zatwierdzani byli tylko kandydaci faktycznie spełniający kryteria.
Po zatwierdzeniu potencjalnego klienta należy monitorować określone limity kredytowania i zadbać o ich przestrzeganie. Klienci muszą również przestrzegać terminów płatności. Ważne jest też monitorowanie sygnałów ostrzegawczych na wczesnym etapie, które mogą prowadzić do późniejszych trudności w regulowaniu zobowiązań. Mogą one obejmować zmianę metod płatności np. z przelewów bankowych na płatności gotówką lub nowe informacje dotyczące konta bankowego oraz częste zmiany adresu/miejsca pobytu.
Specjaliści z EOS KSI Polska chętnie pomagają przy opracowywaniu skutecznego systemu zarządzania informacjami w celu zabezpieczenia firmy od samego początku relacji z nowym klientem. Zdobyte przez nas doświadczenie w zakresie zarządzania należnościami jest pomocne przy zabezpieczeniu płynności firmy po niewywiązaniu się przez klienta z obowiązku zapłaty. Jesteśmy członkami KPF i w swoich działaniach przestrzegamy ZDP.

– Dlaczego warto jest zlecić innej firmie zarządzanie należnościami zamiast samemu pozwać dłużnika do sądu?

– Podstawową korzyścią płynącą ze współpracy z wyspecjalizowaną firmą windykacyjną, taką jak nasza, jest fakt, że są to eksperci w swej branży. Jako EOS wykorzystujemy nowoczesne metody windykacji i dokładamy wszelkich starań w celu wypracowywania indywidualnych rozwiązań dla klientów. Nawiązując współpracę z EOS KSI Polska nasi klienci mogą mieć pewność, że wierzytelność znajduje się w rękach profesjonalistów. Koszty związane z procedurami sądowymi są zwykle wysokie, zaś uzyskanie prawomocnego wyroku zazwyczaj trwa dość długo. W związku z tym w pierwszej kolejności zaleca się podjęcie próby rozwiązania sprawy w trybie pozasądowym, a jeżeli to nie przyniesie pożądanego rezultatu, wówczas należy rozważyć możliwość wprowadzenia sprawy na drogę sądową.

– Jakie mają Państwo plany na przyszłość?

– Dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów zrezygnowaliśmy z wykonywania wąskiej oferty usług na rzecz podejścia bardziej kompleksowego. Rozpoczęliśmy dostarczanie klientom dodatkowej wartości intelektualnej w postaci wielopłaszczyznowych analiz dotyczących specyfiki konsumentów oraz obserwowanych długoterminowych trendów w zmianach cech portfeli wierzytelności. Ograniczenie się tylko do windykacji bez wykorzystania dostępnej wiedzy byłoby zmarnowaniem ogromnego potencjału. Uważamy, że takie kompleksowe podejście do obsługi klientów może stać się unikalnym wyznacznikiem nowej jakości, której pionierem chce stać się EOS KSI Polska. Nasza organizacja kładzie nacisk na aspekt analityczny, wykorzystuje także inne narzędzia, takie jak modele ewaluacji typu champion/challenger, oraz stale porównuje ofertę z innymi, dostępnymi na rynku. Dzięki tym działaniom jesteśmy w stanie dostosować naszą usługę do konkretnego odbiorcy.
Dodatkowo rozszerzyliśmy swoją działalność o sprzedaż wierzytelności hipotecznych. Dlatego też, na bieżąco rozwijamy systemy informatyczne pod kątem obsługi tego typu działań i zatrudniamy specjalistów doświadczonych w tej tematyce.

– Dziękuję za rozmowę.


Więcej informacji o działalności EOS KSI Polska znajduje się na stronie internetowej https://pl.eos-solutions.com/


Stosowanie nowoczesnych metod płatności w Polsce i Europie, zachęca społeczeństwo do dobrych praktyk płatniczych.

Badanie EOS pokazuje, że mniej niż jedna trzecia firm europejskich oferuje cyfrowe metody płatności. Co trzecie przedsiębiorstwo jest przekonane, że cyfrowe metody płatności doprowadziłyby do zmniejszenia liczby opóźnień w płatnościach i przypadków nieuregulowanych zobowiązań.

EOS_EPP2018_Infografika dla PAPuW przeprowadzonej wiosną przez Kantar TNS (wcześniej TNS Infratest) ankiecie wzięło udział 3400 firm z 17 krajów. Jak wiadomo, Europejczycy mają ze sobą więcej wspólnego, niż się powszechnie uważa. Poza podobieństwami kulturowymi i zamiłowaniem do piłki nożnej, Europejczyków łączy również to, że preferują tradycyjne środki płatnicze. Dlatego też, firmy wychodząc naprzeciw preferencjom swoich klientów, nadal oferują tradycyjne metody płatności. W sumie, firmy oferują średnio 4 opcje płatności, począwszy od tych tradycyjnych, aż po nowoczesne. Przelew bankowy osiągając wartość 82 %, jest metodą płatności najczęściej oferowaną przez firmy europejskie. Kupowanie na kredyt (64%) wiedzie prym przede wszystkim w Europie Zachodniej (73 %), lecz jest znacznie mniej popularne w Europie Wschodniej (59 %) – jednak co ciekawe, w Polsce jest to główna metoda płatności, utrzymująca się na poziomie 90%. Niemcy zajmują drugie miejsce z wynikiem 88 %. Wbrew zasadzie „najpierw kup, a potem zapłać”, płatność z góry jest możliwa w całej Europie, w prawie co drugiej firmie (52%), co czyni ją trzecim najpopularniejszym sposobem płatności. Jest to najczęściej wybierana metoda w Rosji (76 %).

Dominująca pozycja konwencjonalnych metod płatności jest bezsporna

Tradycyjne metody płatności, takie jak zakup na kredyt (90%) czy też płatność zaliczkowa (45%), wyraźnie przeważają w przypadku polskich klientów. Obecnie tylko co czwarta firma oferuje swoim klientom możliwość płacenia za pomocą cyfrowych metod płatności, przede wszystkim poprzez przelew bankowy 78 %. Konwencjonalne metody płatności są obecnie na wiodącej pozycji. W 39% firm działających w Europie, klienci mogą opłacać swoje rachunki bezpośrednio przy użyciu gotówki. Jedna trzecia firm oferuje płatności w ratach, natomiast, 32 % oferuje płatności kartą kredytową, a 26 % płatności kartą debetową. Obecnie tylko około 29 % firm oferuje płatności za pomocą środków cyfrowych. Co ciekawe, w najbliższej przyszłości większość firm europejskich nie zamierza zapewniać szerszego wyboru metod płatności. Tylko pięć procent firm oferuje swoim klientom opcje korzystania z płatności mobilnych lub e-portfeli. Choć kryptowaluty zdają się być obecnie gorącym tematem, tylko jeden procent firm akceptuje je, jako opcję płatności.

Zachowawcze metody zachodnich sąsiadów

Tradycyjne metody płatności cieszą się popularnością również w Niemczech. Firmy niemieckie najczęściej oferują zakupy na kredyt (88 %) i w formie przelewu bankowego (96%) – co plasuje je znacznie powyżej średniej europejskiej dla tych metod (odpowiednio 64 i 82 %). Niemieckie firmy preferują sprawdzone metody płatności: również takie metody jak płatność z góry (76 %), polecenie zapłaty (66 %) lub płatności gotówkowe (52 %) są oferowane znacznie częściej w Niemczech niż gdzie indziej w Europie. Z kolei, firmy niemieckie znajdują się niemal na samym dole europejskich rankingów płatności kartami kredytowymi (17 %), za którymi stoją tylko Rosjanie (15 %). Pomimo, że obecnie trudno wyobrazić sobie Niemcy bez tych tradycyjnych metod płatności, wielu decydentów biorących udział w ankiecie deklarowało, że oferują oni już swoim klientom opcje płatności cyfrowej (34%). W tym kontekście, przelewy elektroniczne za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców są preferowaną metodą plasującą się na poziomie 23 %.

Zarządzanie należnościami przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów

Powód do zadowolenia jednych, jest przyczyną zmartwień innych. Na przykład, popularna metoda zakupów na kredyt niesie ze sobą największe ryzyko dla firm związane z opóźnieniami zapłaty, a nawet z możliwością jej nieotrzymania. Sytuacja ta stawia firmy przed pewnym dylematem, ponieważ muszą one znaleźć sposób radzenia sobie z metodami płatności, które z jednej strony są zgodne z preferencjami klientów, natomiast z drugiej, zwiększają ryzyko opóźnień w płatnościach. Potencjalne ryzyko można zminimalizować dzięki dobrze funkcjonującemu zarządzaniu należnościami. Jeśli jest ono odpowiednie, mogę jako firma oferować swoim klientom także popularne opcje płatności, np. zakupy na kredyt, a tym samym zwiększyć lojalność klientów oraz sprzedaż.

O badaniu EOS „Europejskie Praktyki Płatnicze” 2018

Przy współpracy EOS Group z niezależnym instytutem badań rynkowych Kantar TNS (wcześniej TNS Infratest), wiosną 2018 roku przebadano 3400 firm w 17 krajach europejskich: Dania, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Belgia, Szwajcaria, Rumunia, Czechy, Chorwacja, Węgry, Bułgaria, Słowacja, Słowenia, Polska, Rosja i Grecja. Pytania dotyczyły własnych doświadczeń z płatnościami, rozwoju gospodarczego w poszczególnych krajach oraz kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem i należnościami.


Więcej informacji na temat Europejskich Praktyk Płatniczych (EPP) można znaleźć na stronie: https://de.eos-solutions.com/surveys


 

Może Ci się również spodoba