Patrzymy w przyszłość

Thermoplast Sp. z o.o. jest jednym z wiodących na rynku producentów profili z tworzyw sztucznych. Firma znana jest z tego, że fundamentami jej powodzenia są innowacyjne rozwiązania technologiczne, dbałość o najwyższą jakość i profesjonalizm w każdym obszarze działania. W 2010 roku Prezesem Zarządu została Agnieszka K. Erlach, która wdrożyła w firmie politykę zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej efektów jest zdobycie tytułu Solidny Pracodawca 2018. Rozmawiamy z Członkiem Zarządu ds. Rozwoju,Panem Piotrem Dybą, na którego ręce składamy serdeczne gratulacje

2– Proszę nam powiedzieć, co dla Zarządu Thermoplast oznacza solidność zatrudnienia?
– Solidność zatrudnienia to przede wszystkim postępowanie zgodnie z prawem i traktowanie wszystkich pracowników według takich samych zasad.
– Jaka jest filozofia zarządzania firmą Thermoplast i jej codziennego funkcjonowania?
– Naszą wspólnie wypracowaną filozofię zarządzania firmą opieramy o wdrożone: misję, wizję i wynikający z nich zestaw wartości. Jeśli przyjęliśmy, że misją firmy jest oferowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie naszych partnerów biznesowych, to jest jasne, że stawiamy na rozwój technologiczny oraz podnoszenie kompetencji naszych pracowników. Zależy nam na kształtowaniu oczekiwanej atmosfery pracy, dlatego też postawy i zachowania zgodne z naszymi wartościami są promowane i nagradzane. Załoga liczy 160 pracowników, a niektórzy z nich pracują razem od wielu lat, co buduje przyjaźnie i sprawia, że ludzie wzajemnie się wspierają.Od kadry kierowniczej oczekujemy, że będzie pozostawała blisko swoich podwładnych. Wszystkim nam zależy na tym, aby nie budować sztucznych barier, dlatego jesteśmy zawsze dostępni dla naszych pracowników.
– Proszę nam powiedzieć, jakie jest nastawianie Thermoplast do ludzi młodych, startujących na rynku pracy?
– Jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi ludźmi, aktywnie uczestniczymy w programach praktyk i staży, chętnie przyjmujemy do pracy absolwentów. Jeśli kandydat do pracy ma motywację do nauczenia się zawodu, to dajemy mu taką szansę w ramach określonej ścieżki rozwoju. Mówię tutaj nie tylko o stanowiskach specjalistycznych, ale też podstawowych stanowiskach produkcyjnych.
– W jaki sposób wspieracie Państwo pracowników w rozwoju zawodowym?
– Poza wysiłkiem, jaki wkładamy w pozyskanie i rozwój pracowników, prężnie działamy w obszarze szkoleń. Plany szkoleniowe oparte są o wnikliwe badanie potrzeb szkoleniowych. Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków na dofinansowanie szkoleń, dzięki temu udaje nam się realizować dużo różnorodnych projektów. Zachowujemy równowagę pomiędzy rosnącymi wymaganiami wobec pracowników a oferowanym wsparciem ich rozwoju.
– Panie Piotrze, co dla Pana osobiście oznacza uzyskanie przez Thermoplast tytułu Solidny Pracodawca?
– Przede wszystkim czuję dumę i satysfakcję. Uzyskanie tytułu utwierdza mnie w przekonaniu, że wybraliśmy właściwą drogę w realizacji naszej polityki personalnej i należy ją kontynuować.

Może Ci się również spodoba