Nie tylko pracodawca

W dyskusjach medialnych korporacje dość powszechnie utożsamiane są ze swego rodzaju nieokreślonym lękiem, a nawet niechęcią.
W praktyce spotyka się jednak także korporacje, które ten stereotypowy wizerunek przełamują i uzdrawiają. Jedną z nich jest Tikkurila Polska S.A.

Bez nazwy-1Jesteśmy dziś świadkami wchodzenia na rynek pracy młodego pokolenia milenialsów oraz jeszcze młodszego pokolenia Z. Dla firm niesie to za sobą wiele możliwości, wymagają one jednak otwartości na zmiany, a także umiejętności przystosowania już istniejących struktur. Tikkurila Polska S.A. doskonale odnajduje balans w tej sytuacji. Firma po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy Roku, udowadniając tym samym, że niezmiennie cieszy się zaufaniem pracowników – tych wieloletnich i tych, którzy dopiero pukają do jej drzwi.
Na sukces ten składa się wiele czynników, które w pewien sposób odzwierciedla jedna z wypowiedzi Remigiusza Skąpskiego, prezesa spółki:
– Ważne jest, by firma była czymś więcej niż tylko pracodawcą. Powinna być miejscem, w którym ludzie dobrze się czują, tworzą zespół osób, które wzajemnie się szanują i są otwarte na innych. Za tymi słowami stoi budowana od lat polityka personalna. Firmie Tikkurila Polska udało się stworzyć pozytywny mix pewnych wartości – tych polskich i tych typowo skandynawskich, jak koncentracja na człowieku, słuchanie go, patrzenie na biznes i zrozumienie, że każdy z pracowników ten biznes tworzy. Odzwierciedlenie tej praktyki znajdujemy w słowach cytowanego już Remigiusza Skąpskiego: – W DNA
Polaków wpisana jest pracowitość. Mamy swoisty wewnętrzny silnik, który napędza nas do pracy. Potrafimy robić różne rzeczy, nawet takie, które z pozoru wydają się niemożliwe. Naszą naturalną cechą jest też poszanowanie drugiego
człowieka, co jest szczególnie cenne przy pracy w zespołach. Warto to pielęgnować. Dla naszej firmy ważne jest, żeby ludziom pracowało się u nas dobrze. Chcemy tworzyć dla nich sprzyjające ku temu warunki, z jednej strony oferując dodatkowe benefity, z drugiej zapewniając pracę, która przynosi satysfakcję.
Firma troszczy się o rozwój swoich pracowników, a także rozwój biznesu, który razem tworzą. Prezes spółki wskazuje tu m.in. potrzebę ciągłego dialogu z pracownikiem: – Poszczególne pokolenia pracowników różnią się potrzebami i stylem pracy. Firmy muszą wiedzieć, jak się do tego dostosować. Młode osoby wchodzące na rynek pracy są dla nas cenną i inspirującą grupą pracowników. Aby być dla nich atrakcyjnym pracodawcą, chcemy wprowadzać zmiany w sposobie pracy, ale będziemy to realizować w taki sposób, by mogli korzystać na tym pracownicy wszystkich pokoleń.
Jak? – Próba osadzenia młodych ludzi w strukturach korporacyjnych oraz sztywnych regułach to nie najlepszy kierunek. Oczywiście, nie można popadać w skrajność i pracować bez żadnych procedur czy zasad. Trzeba je po prostu zaktualizować, uprościć i usunąć te, które są przestarzałe czy nazbyt obciążające. Będziemy chcieli współpracować bliżej z ludźmi, na przykład nie zostawiać decyzji kolejnym, wyższym przełożonym, ale stosować bardziej zespołowe podejście, angażując w procesy decyzyjne również osoby na niższych stanowiskach, które operacyjnie nieraz mają bardziej szczegółową wiedzę. Widzę w tym ogromną szansę – firmy, które dostosują się na czas, będą wybierane przez młodych ludzi. A tych potrzebuje każde przedsiębiorstwo – odpowiada Remigiusz Skąpski.
Co bardzo istotne, tej otwartości towarzyszy głębokie poszanowanie potrzeb i talentu pracowników doświadczonych, pracujących w firmie od lat: – Potrzebujemy ludzi z doświadczeniem, którzy będą mentorami dla tego młodego pokolenia. W firmie trzeba znaleźć równowagę między energetyczną młodością a doświadczeniem dojrzałych pracowników, którzy posiadają ekspercką wiedzę, potrafią ją przekazać dalej i są gotowi, by stać się przewodnikami dla młodych ludzi na początku ich kariery zawodowej.
Mądrze prowadzona polityka personalna oraz CSR dają dziś widoczne efekty – skandynawska jakość ma tu znaczenie nie tylko produktowe, ale oznacza również dbałość o środowisko naturalne, a także – a może i przede wszystkim – o człowieka, o jego zdrowie i dobrobyt.
Patrząc na działania podejmowane i planowane przez Tikkurila Polska, ma się nieodparte wrażenie, że spółka nie tylko wie co robi, ale też, że robi to z autentycznej chęci zainspirowania innych firm do działania i rozwoju. I to utwierdza nas w przekonaniu, że owe sukcesy będzie odnosić nadal, a wraz z nią jej pracownicy. – Jesteśmy ciekawi, co przyniosą kolejne lata i z optymizmem patrzymy w przyszłość – mówi
Remigiusz Skąpski. My również.

Może Ci się również spodoba