ArcelorMittal Huta Warszawa – nowoczesność z historią w tle

Strategia zarządzania Grupy ArcelorMittal zakłada rozwój firmy poprzez stałe doskonalenie kapitału, jakim są pracownicy. Głównym założeniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi w hucie ArcelorMiital Warszawa jest spójne i całościowe postrzeganie człowieka, dbałość o jego bezpieczeństwo oraz zdrowie, rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych. 

Bez nazwy-1W tym roku firma świętuje 50-lecie działalności klubu honorowych dawców krwi PCK przy hucie ArcelorMittal Warszawa. Pracownicy i członkowie ich rodzin przez 50 lat oddali około 25,5 tys. litrów krwi. Klub ma obecnie 105 członków, rocznie oddają ok. 90 litrów krwi. – Zależy nam, aby pracownicy czuli, że czas spędzony u nas przyczynił się do ich rozwoju. Pragniemy, aby mieli czas na zawiązanie i pielęgnowanie przyjaźni. Liczne działania mają na celu budowę tożsamości pracowników w wielopokoleniowym przedsiębiorstwie o ponad 60-letniej tradycji (1957-2017), tożsamości opartej o klasyczne wartości – mówi Alina Bielecka, dyrektor działu personalnego.
Huta działa w Polsce od wielu lat, w czasie których w kraju zachodziły różne zmiany gospodarczo-polityczne. Kiedy w latach 80. wybuchały strajki, hutnicy z warszawskiego zakładu szybko przyłączyli się do nich, aby poprzeć kolegów z Wybrzeża. To w tej hucie zaczynał swoją misję duszpasterz ludzi pracy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który 31 sierpnia 1980 r. odprawił mszę świętą dla strajkujących.
Warszawska huta na Bielanach była pierwszą sprywatyzowaną hutą w Polsce. 2 grudnia 1991 roku Skarb Państwa podpisał umowę joint venture z włoską stalową grupą Lucchini. Włosi zmodernizowali Stalownię, postawili nowoczesny piec i czterożyłowe urządzenie do ciągłego odlewania stali. Skomputeryzowali biura, wdrożyli pierwsze procedury zarządzania oparte na rachunku ekonomicznym. Dziś to jeden z nowocześniejszych minizakładów z piecem elektrycznym, pracujący w oparciu o surowiec, jakim jest złom. Od początku była to huta stali szlachetnych, produkująca stale węglowe i stopowe, wykorzystywane głównie w przemyśle samochodowym, maszynowym, łożyskowym, w przeróbce plastycznej oraz w budownictwie. W każdym samochodzie jest 150 kg stali wyprodukowanej w dywizji wyrobów długich grupy ArcelorMittal, do której należy warszawska huta.
Tradycja i nowoczesność spotykają się tu na każdym kroku. Nowoczesne wydziały i linie, laboratoria w towarzystwie urządzeń z lat siedemdziesiątych. Pod biurowcem atomowy schron na 400 osób, dawniej element obrony cywilnej, obecnie obiekt historyczny. Zapraszamy do zwiedzania schronu w ramach Nocy Muzeów. Co roku, w czerwcu, organizowane są dni otwarte dla grup z miasta. Hutę w ciągu długich lat odwiedzali czołowi politycy i ludzie kultury, z powodu wielkości zakład zatrudniał ponad 9 tysięcy pracowników w połowie lat siedem­dziesiątych, ale i dlatego, że produkował materiał strategiczny – stal. Dobrze ukazuje to dostępny na stronie huty film „60 lat historii”.
ArcelorMittal Warszawa stale przyjmuje młodych pracowników, ceni ich zaangażowanie oraz chęć pozostania w strukturach firmy na lata. Na miano dobrego fachowca można zapracować już po paru latach. Pracownicy zachęcani są do udziału w życiu i budowie firmy. Mogą składać wnioski innowacyjne. Jeśli projekt zostanie wdrożony, pracownik otrzymuje ustaloną gratyfikację finansową. Doświadczeni hutnicy uczą nowych kolegów. Od 1 listopada w parach/grupach systematycznie i według określonego planu przekazywana jest wiedza. Równolegle zwiększane są możliwości nauki i szkolenia się na zróżnicowanych kursach oraz w szkołach średnich, wyższych i podyplomowych. Huta inwestuje w zdrowie i kondycję. Bogaty pakiet sportowy i medyczny, dostępne boiska oraz liczne imprezy promujące profilaktykę zdrowotną pomagają utrzymywać pracowników w formie od początku do końca zatrudnienia. Działania firmy poddawane są surowej ocenie pracowników. Najświeższe badanie satysfakcji z grudnia 2017 roku pokazuje, że poziom zadowolenia z pracy w hucie nie maleje i sięga 70%.

Może Ci się również spodoba