Po raz trzeci na podium

CEVA Logistics to jedna z wiodących na świecie firm zajmująca się zarządzaniem łańcuchami dostaw, która projektuje oraz wdraża rozwiązania zarówno w zakresie zarządzania transportem jak i logistyki kontraktowej. Zapewnia najlepsze w swojej klasie usługi w zintegrowanej sieci na całym świecie, gdzie koncentruje się na zagadnieniach ogólnych i specjalistycznych potrzebach sektora motoryzacyjnego, konsumenckiego, detalicznego, energetyki, opieki zdrowotnej, przemysłu lotniczego czy technologicznego.

7Utrzymanie pozycji lidera wymaga nie tylko dbałości o poszczególne linie biznesowe i procesy, ale przede wszystkim o pracowników, dzięki którym firma tak sprawnie funkcjonuje. Za starania jakie firma podejmuje w zakresie prowadzonej polityki personalnej CEVA po raz kolejny została nagrodzona w plebiscycie Solidny Pracodawca Roku.
– To dla naszej firmy niezwykle istotne wyróżnienie. Ludzie są największą wartością CEVA. Jakość dostarczanych przez nas usług jest wprost proporcjonalna do wiedzy, umiejętności i zaangażowania naszych parcowników. Oni są kluczem do sukcesu firmy. Tytuł Solidny Pracodawca świadczy o tym, że firma buduje przyjazne środowisko pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać, jest również mobilizacją do dalszych działań w zakresie polityki personalnej – mówi Anna Miga-Rubak,VP Human Resources Eastern & Central Europe w CEVA.

CEVA ceni różnorodność we wszystkich aspektach swojego funkcjonowania. Dzięki czemu buduje pozytywne środowisko, w którym każdy może poczuć się częścią organizacji, a co za tym idzie zwiększa to produktywność i zaangażowanie pracowników. W myśl tej idei oprócz poszanowania dla rasy, religii, płci, stanu cywilnego, czy poglądów firma wspiera osoby niepełnosprawne nie tylko poprzez ich zatrudnienie, ale również dostosowując stanowiska do ich potrzeb. CEVA wspiera pracowników począwszy od tych, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową poprzez liczne staże i praktyki, poprzez cały okres ich zatrudnienia .Nie zapomina się również o osobach w wieku 50+ których w całej organizacji jest ok 20%.
CEVA Logistics chętnie wychodzi również z inicjatywami do społeczności lokalnej. Program Zrównoważonego Rozwoju, który jest elementem Polityki Odpowiedzialności Społecznej bazuje na trzech podstawowych filarach, a mianowicie: szacunku do środowiska, pracowników oraz etyce korporacyjnej.

Co nowego?

Firma CEVA dba o standardy zatrudnienia, dlatego wciąż udoskonala działania w zakresie prowadzonej polityki personalnej. Począwszy od procesu rekrutacji poprzez możliwość rozwoju zawodowego swoich pracowników, a kończąc na wsparciu socjalnym czy integracji załogi. W bieżącym roku firma nawiązała współpracę z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej w ramach projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego”, w ramach którego zatrudnia stażystów.
Rozszerzono również pakiet benefitów dla pracowników poprzez wprowadzenie kart MULTIACTIVE. To jeden z elementów polityki firmy mający na celu promowanie i wspieranie zdrowego trybu życia. W roku 2017 rozpoczęto również program szkoleniowy „Effetive Leadership” skierowany do wszystkich osób zarządzajacych zespołami ludzkimi. To program zbudowany z 6 modułów i przewidziany na kolejne 3 lata. Firma CEVA nie spoczywa na laurach i z roku na rok podnosi standardy w zakresie oferowanych usług oraz prowadzonej polityki personalnej czy CSR-u.

Może Ci się również spodoba