Ludzie, kompetencje i rozwój czyli priorytety w Grupie Adamed

11Dla Grupy Adamed rok 2016 jest rokiem wyjątkowym, firma obchodzi swój jubileusz – 30 lat Innowacji wpieranej przez blisko 130 lat tradycji i doświadczenia w produkcji polskich leków. To właśnie w tym roku oficjalnie otwarte zostało nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju Grupy Adamed oraz nowe przedstawicielstwa firmy w Czechach i na Słowacji. Przedsiębiorstwo rozwija się bardzo dynamicznie, zatrudnia coraz więcej osób i poszerza zakres kompetencji na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.

Uznane programy stażowe, dostęp do prestiżowych szkoleń i najlepszych praktykach HR-owych, współpraca z ośrodkami akademickimi oraz autorytetami naukowymi – to tylko wybrane przykłady inwestycji Grupy Adamed w rozwój kapitału ludzkiego. Za swoją wyjątkową strategię rozwoju pracowników firma została wyróżniona godłem Solidnego Pracodawcy 2016.
– Mocno inwestujemy w ludzi i dbamy o ciągły rozwój naszej organizacji, a w tym roku szczególny nacisk kładziemy na rozwój komunikacji wewnętrznej, na wzmacnianie komunikacji kierowniczej oraz rozwój kultury uznania i feedbacku – powiedział Tomasz Krzak, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Grupie Adamed. – Dokładnie wiemy w jakim kierunku zmierzamy, dlatego szczególnie istotnym jest dobór i dopasowanie nowych liderów do naszej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach takich jak m.in.: innowacyjność, elastyczności i szybkości działania. – dodał Tomasz Krzak.

Grupa Adamed to dynamiczne miejsce pracy, posiadające dobrze rozwinięte systemy motywacyjne, systemy kształcenia kadr oraz uszyte na miarę programy szkoleniowo-rozwojowe. Doskonałymi przykładami kierunków polityki personalnej firmy są studia podyplomowe „Zarządzanie Łańcuchem
Dostaw”, uruchomione przez Grupę Adamed wraz z Akademią im. Leona Koźmińskiego oraz program rozwojowy „Sięgnijmy Gwiazd” dedykowany konsultantom medycznym i przedstawicielom farmaceutycznym. Obie inicjatywy działają sprawnie od kilku lat i są wypracowane na bardzo wysokim poziomie. Efekty tych projektów widzimy wyraźnie w rezultatach osiąganych przez naszych ludzi – dodaje Tomasz Krzak.

Firma kontynuuje z powodzeniem program rozwoju talentów „Perły Biznesu”, realizowany we współpracy z Instytutem ICAN – wydawcą Harvard Business Review Polska. Ten renomowany projekt skierowany jest do „Talentów Grupy Adamed”, czyli osób dążących do ciągłego podnoszenia świadomości biznesowej, doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji, jako kluczowych czynników budujących przewagę konkurencyjną firmy.


 

Grupa Adamed

to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1600 osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

http://adamed.com.pl/pl/kariera

Może Ci się również spodoba