Solidny Pracodawca Roku po raz trzeci

Otrzymanie godła Solidnego Pracodawcy po raz trzeci z rzędu to dla Sygnity ważne wyróżnienie. To zarówno wyróżnienie, jak i wyzwanie tak dla zespołu HR, jak i całej firmy. Traktujemy ten fakt jednocześnie jako potwierdzenie, że dotychczasowe działania z zakresu polityki personalnej odpowiadają na potrzeby biznesowe rynku. 

s

Anna Krakowiecka, dyrektor Biura Personalnego Sygnity S.A.

Z uwagi na dużą konkurencyjność i wyzwania tego rynku, koncentrujemy się szczególnie na tym, aby motywować i rozwijać ekspertów, ale także pozyskiwać do organizacji utalentowanych młodych ludzi. Rocznie oferujemy kilkadziesiąt miejsc praktyk i płatnych staży przy kluczowych projektach, a kilkunastu najlepszych stażystów znajduje u nas swoje pierwsze miejsce pracy. Kolejny rok dla Sygnity zapowiada się interesująco. Przed nami stoją wyzwania związane z ekspansją na rynki międzynarodowe (jest to jeden z istotnych celów rozwoju Grupy Kapitałowej Sygnity), a także rozwojem technologii i innowacji w sektorach, w których jesteśmy jednym z głównych graczy: bankowo-finansowym, utilities oraz publicznym. Dla przykładu, na tle innych krajów sektor bankowo-finansowy w Polsce należy do jednego z najbardziej innowacyjnych i nasyconych nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi. Z jednej strony, jest to spowodowane ciągłą walką banków i instytucji finansowych o udział w rynku oraz dostępnością zaawansowanych technologii informatycznych. Z drugiej strony, to efekt rosnących wymagań regulacyjnych i względów bezpieczeństwa. Dlatego ważnym elementem nowoczesnego bankowania jest to, co dla klienta niewidoczne, czyli technologia i właściwy dobór rozwiązań IT. Wykorzystanie nowych technologii, np. biometrii głosu czy też zaawansowanych algorytmów ograniczających ryzyko błędnych decyzji lub wspierających proces dystrybucji produktów, będzie jednym z elementów wsparcia banków i instytucji finansowych w nowej rzeczywistości rynkowej.
Takie wyzwania dają naszym pracownikom możliwość pracy nad różnorodnymi, ambitnymi i kompleksowymi projektami IT w kluczowych obszarach gospodarki. A także wykorzystywanie nowych obszarów technologii, takich jak: Cloud, Mobile, BI, Big Data, etc. Otwieramy przed pracownikami szerokie możliwości nauki, rozwoju i zdobywania wszechstronnego doświadczenia. Zapewniamy szkolenia specjalistyczne, technologiczne, certyfikacyjne, które pozwalają na podnoszenie kwalifikacji. Przed nami kolejny krok to uruchomienie programu talent management, co jest odpowiedzią na kierunki rozwoju firmy.
Na koniec chciałabym podkreślić, że siłą Sygnity są pracownicy i ich wiedza. Dysponujemy najwyższej jakości kompetencjami oraz doświadczeniem w zakresie znajomości branży klienta i nowoczesnych technologii IT. Za to to właśnie klienci cenią naszą firmę już od 25 lat.

Może Ci się również spodoba