Pomoc innym to nasz obowiązek

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. (WZU) działają na międzynarodowym rynku uzbrojenia jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej przede wszystkim średniego i dalekiego zasięgu i są firmą posiadającą niekwestionowane doświadczenie ugruntowane 55-letnią tradycją w remontach i modernizacji techniki rakietowej Sił Zbrojnych. Specjalizacja WZU dotyczy przede wszystkim modernizacji i remontów przeciwlotniczych zestawów rakietowych, ze szczególnym naciskiem na systemy radiolokacyjne wstępnego wykrywania celów i naprowadzania rakiet, systemy optoelektroniczne, systemy identyfikacji oraz produkcji i serwisowania techniki rakietowej.

6Misją WZU jest innowacyjny rozwój w obszarze wspierania bezpieczeństwa i utrzymania stanu technicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na poziomie pełnej sprawności bojowej oraz jego dostosowanie do obowiązujących w NATO standardów. Rozwój zgodny z polityką bezpieczeństwa narodowego, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Odbiorcami usług i wyrobów WZU są: Wojsko Polskie oraz armie krajów Europy, Ameryki, Azji i Afryki.

WZU uczestniczą aktualnie w realizowanych i planowanych przedsięwzięciach związanych z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP, przede wszystkim związanych z obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową.

WZU S.A. są przygotowane także do udziału w zupełnie nowych realizacjach na rynku krajowym i międzynarodowym.

Firma to jednak nie tylko biznes, liczy się też działalność charytatywna i pomoc lokalnym mieszkańcom. A tego w ostatnich latach było całkiem sporo. WZU wsparło finansowo przez okres 2 lat ponad 40 różnych organizacji i instytucji kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, opiekuńczych oraz pożytku publicznego. Akcje charytatywne były prowadzone na bardzo dużą skalę, a w sumie wydano na nie prawie 120 tys. zł.

Spółka pomaga zwłaszcza dzieciom i instytucjom dziecięcym. W czerwcu zorganizowano na terenie firmy dzień otwarty „WZU – dzieciom”, gdzie najmłodsi mieszkańcy Grudziądza mieli okazję zobaczyć sprzęt modernizowany i remontowany w firmie, siąść za sterami odrestaurowanego samolotu wojskowego LiM-2 i zdobyć „Certyfikat pilota” oraz przejechać się wojskowym samochodem terenowym Hummer.

Może Ci się również spodoba